ŽIVOT POSTARU – beseda, ceremonie poděkování zemi

Besedy na podporu odkupu ekvádorského pralesa a vytvoření chráněné přírodní rezervace.

Vede nagual (nechce být označován jako šaman) Augustin s ženou Míšou a dcerou Wairou.

Vstupné dobro-volné, které jde na projekt: www.zivotpostaru.cz .

Napsat komentář