malovane-kameny-05

Tvořivé dílny pro děti i dospělé – Fokus Písek

malovane-kameny-05

V rámci doprovodného programu proběhnou tvořivé dílny pro děti i dospělé, které uspořádá nezisková organizace Fokus – Písek, o.s. spolu se sociálním podnikem Madlenka o.p.s.

Během odpoledne si budete moci vyrobit originální náušnice, pomalovat kamínky nebo si zkusit oblíbené drátkování či enkaustiku, případně zakoupit výrobky Madlenky.

Fokus – Písek poskytuje již patnáctým rokem sociální služby lidem s duševním onemocněním. Jeho posláním je pomáhat lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým zkvalitnit život, pomáhat a podporovat v překonávání problémů spojených s duševní nemocí a začleněním do běžného života. Sociální služby jsou poskytovány pomocí multidisciplinárního týmu, který je složený ze sociálních pracovníků a úzce spolupracuje se zdravotníky. Aktivity našeho sdružení přispívají zároveň k destigmatizaci často tabuizovaného tématu duševního zdraví a deinstitucionalizaci psychiatrické péče.

Sociální podnik Madlenka je pak organizace, která zaměstnává lidi se zdravotním omezením a umožňuje jim tak zařadit se zpět do pracovního procesu. V rámci něj se zabývají výrobou dekorativních doplňků, šperků a upomínkových předmětů.

Napsat komentář