DUŠE KONĚ, SEBEPOZNÁVÁNÍ SKRZE KONĚ – Koječín / Erika Kozielová

Když Bůh stvořil koně, pronesl k němu:Tobě rovného jsem neudělal, všechny poklady Země teď leží mezi Tvýma očima…“                                       …z Koránu

 

Kůň přitahuje člověka již od pradávna. Co je na něm pro nás tak mystického a poutavého, že si člověk vždy snažil najít cestu k tomu, aby mu porozuměl? Povídání bude zaměřené především na to, jak se koně přirozeně chovají, jak se mezi sebou dorozumívají a hlavně také proč jsou nám tito tvorové tak blízcí. Letmý pohled do historie jezdectví…

 

 

VÝCHOVA S KONĚM – SEBEPOZNÁVÁNÍ SKRZE KONĚ

Na zevnějšku koně je něco, co je dobré pro nitro člověka.“          …Winston Churchill

 

Snadno může pastýř hnát před sebou celé stádo ovcí,

býk táhne pluh bez odporu,

ale vznešenému koni, na kterém chceš jezdit, musíš podchytit jeho myšlenky

a nikdy po něm nesmíš nemoudře požadovat nic nerozumného.“


Je možné s pomocí koně ovlivnit chování člověka? Kůň lidem dříve sloužil jako zdroj obživy, poskytoval maso, mléko, kůži. Pro člověka pracoval, nosil jej, tahal břemena, dnes slouží často jako prostředek k odreagování. Co nám však koně mohou přinést ještě mimo jejich praktické využití, o tom si zkusíme popovídat při této přednášce.


Napsat komentář