Archiv pro rubriku: Minulost

Zde uvidíte staré články a akce. Je to ARCHIV minulosti. Vše co je tu už proběhlo.

Momentální aktivita o.s. Terra Mítica

Drazí přátelé,

 

o.s. Terra Mítica momentálně neplánuje žádné aktivity na tento rok.

 

Pokud máte zájem o představení s Jaroslavem Duškem pod šapitem tak tento rok se bude konat jedna akce kterou nepořádá naše sdružení: http://www.westernove-mestecko.cz/akce/vikend-s-duskovymi

 

Občasné aktivity např. Jaroslavy Plevkové můžete je sledovat na jejím FB nebo ji kontaktovat na emailu:

https://www.facebook.com/jaroslava.plevkova.3?fref=ts

jarple@post.cz.

 

Srdečně vám přeje krásné dny a někdy zas naviděnou.

panterra

PANTERRA přijíždí 14.8., zůstává do 18.8.

Besedy, workshopy a prožitková cvičení s šamankou a průvodkyní nagualem, Panterrou, dcerou domorodé šamanky Alicie Hamm.

Pro ty, kdož chtějí vstoupit hlouběji do přítomnosti…

Možnost přijít bez předchozí rezervace, možnosti spolujízdy, info 774 801 375.

14.8.2013 od 20h, Lekce O NAGUALU v prostoru Znovuzrozená, Chelčického 95/15, České Budějovice – přednáška a prožitková cvičení (Kč 200,-)


Téma workshopů a lekce: Vystup z hlavy – intelektu, jdi tam, kde je prostor pro tvé srdce, emoce! Probuď svůj INSTINKT! Indiánské techniky TI DOVOLÍ BÝT bez posuzování, beze strachu, emocionality, bez nároků na dokonalost!


Krušlovský včelínKrušlov 24, akce se koná v přírodě, pod střechou stanu, strava společná vegetariánská, na kterou se složíme, možnost stanování nebo dojíždění, ubytování v okolí, tlumočení zajištěno – www.kruslovskyvcelin.cz:

panterra


15.8.2013 od 10.30h, Primární životní síly, sexuální energie, láska v životě – workshop 5h (Kč 800,-)

16.8.2013 od 10.30h, Spiritualita den za dnem – workshop 5h (Kč 800,-)

16.8.2013 od 20h, večerní tancovačka – DJ Panterra (Kč 50,-)

17.8.2013 – 18.8.2013 od 10.30h, Nagual workshop – tanči se svým vnitřním zvířetem – 7h denně (Kč 2000,-)

Všechny akce včetně lekce za Kč 3600,-

Po lekcích možnost soukromých konzultací, až do 19.8., domluva na tel. 774 801 375.

Více informací ZDE, možnost přijít na místo bez předchozí rezervace, info 774 801 375.

Přijměte srdečné pozvání, touto akcí se zároveň loučím s oficiální prací v rámci Terra Mítici, je čas na změnu, je čas změny :-), Jaroslava Plevková.

PROGRAM KOJEČÍN

POZOR ZMĚNA PROGRAMU!!!

MAPKA: GPS: 49°7’54.575″N, 13°59’55.843″E 

popis cesty: u silnice mezi Bavorovem a Volyní, značeno SouLadění


9.8.2013

15 – 17h, Jaroslav Kršňák – Voda, vodní stavby, kořenové čistírny vody, malé vodní elektrárny, rybí přechody (beseda)

17 – 18h, Pozdravení předků a modlitba pro vodu u studánky (květiny s sebou!)

18 – 20h, Erika Kozielová – Duše koně (beseda)

20.30 – 23h, Jaroslav Dušek a spol. – „ČTYŘI DOHODY“

23h, Pavlína Brzáková – Slovo o rituálech, Slavnost zeleného muže (u ohně)

 

10.8.2013

15 – 18h, Pavel Křenovský – Vycházka a cvičení v přírodě (keltský stromový kalendář, čchi-kung)

18 – 20h, Modlitba pro vodu u rybníků (květiny a jiné dary s sebou!)

20.30 – 23h, Jaroslav Dušek a spol. – „ČTYŘI DOHODY“

23h, Tým Terra – Oheň


11.8.2013

10 – 12h, Jaroslav Kršňák – Exkurze po okolí s odborníkem na vodovodní stavby, kořenové čistírny: návrh konkrétních řešení pro vesnici a přilehlé rybníky

12 – 14h, Jaroslav Kršňák – navazující povídání o vodě, zodpovídání konkrétních dotazů

14.30 – 16h, Neformální jihočeská skupina Buď SOBěstačný! – Beseda o alternativní svobodné jihočeské měně

14.30 – 16h, Míša Petersen – Intuitivní tanec se silovými zvířaty

16 – 18h, Erika Kozielová – Sebepoznávání skrze koně (beseda)

18 – 20h, Míša Petersen – Rituál poděkování Zemi (despacho)

20.30 – 23h, Jaroslav Dušek a spol. – „PÁTÁ DOHODA“

23h, Tým Terra – Závěrečné poděkování


 

Doprovodný program poskytujeme v rámci neziskové činnosti zdarma.

Divadelní představení s Jaroslavem Duškem jsou pro děti do 15ti let zdarma či za dobrovolný příspěvek, handicapovaní za polovic, ostatní za 350 Kč.

Možnost stanování na místě, občerstvení zajištěno.

Rezervace 774 174 134, možnost přijít i bez předchozí rezervace.

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek bude zajištěna náhradní varianta.

Těšíme se na Vás!

VSTUPENKY z 4.8.2013

Milí přátelé, „Pátá dohoda“ 4.8. byla na kopci u zemělodi zrušena a narychlo přesunuta do Sázavského divadla. Těm, kteří se na místo nedostavili anebo jsme je nestihli zpravit o této náhlé změně, nabízíme možnost účastnit se divadelního představení 7.8. v Miroticích či 11.8. v Koječíně, vstupenka bude platná.

Nebo bude VRÁCENO VSTUPNÉ, v tom případě  zašlete prosím oscanovanou / přeposlanou vstupenku na VSTUPENKY@TERRAMITICA.CZ s těmito údaji:

– ČÍSLO OBJEDNÁVKY

– ČÁROVÝ KÓD

– ČÍSLO ÚČTU (ze kterého bylo placeno, v případě fyzického předprodeje napište číslo účtu kam peníze vrátit)

– příp. JMÉNO

Vstupné se budeme snažit vrátit co nejdříve. Děkujeme za případnou trpělivost, jsme v terénu a realizujeme další představení. Přejeme hezké dni, Tým Terra.

 

DUŠE KONĚ, SEBEPOZNÁVÁNÍ SKRZE KONĚ – Koječín / Erika Kozielová

Když Bůh stvořil koně, pronesl k němu:Tobě rovného jsem neudělal, všechny poklady Země teď leží mezi Tvýma očima…“                                       …z Koránu

 

Kůň přitahuje člověka již od pradávna. Co je na něm pro nás tak mystického a poutavého, že si člověk vždy snažil najít cestu k tomu, aby mu porozuměl? Povídání bude zaměřené především na to, jak se koně přirozeně chovají, jak se mezi sebou dorozumívají a hlavně také proč jsou nám tito tvorové tak blízcí. Letmý pohled do historie jezdectví…

 

 

VÝCHOVA S KONĚM – SEBEPOZNÁVÁNÍ SKRZE KONĚ

Na zevnějšku koně je něco, co je dobré pro nitro člověka.“          …Winston Churchill

 

Snadno může pastýř hnát před sebou celé stádo ovcí,

býk táhne pluh bez odporu,

ale vznešenému koni, na kterém chceš jezdit, musíš podchytit jeho myšlenky

a nikdy po něm nesmíš nemoudře požadovat nic nerozumného.“


Je možné s pomocí koně ovlivnit chování člověka? Kůň lidem dříve sloužil jako zdroj obživy, poskytoval maso, mléko, kůži. Pro člověka pracoval, nosil jej, tahal břemena, dnes slouží často jako prostředek k odreagování. Co nám však koně mohou přinést ještě mimo jejich praktické využití, o tom si zkusíme popovídat při této přednášce.


KOŘENOVÉ ČISTIČKY VOD – Koječín / Jaroslav Kršňák

BESEDA a EXKURZE v terénu s návrhy možných řešení

Sdružení JAMIprojekt vzniklo ze spolupráce ing. Kršňáka a ing. Douši koncem roku 2007. Vytváří společný prostor pro samostatné projektanty z oboru vodních staveb, jež se chtějí podílet na dalším rozvoji v oborech kořenových čistíren, vodních elektráren nebo jiných projektů dle osobních představ. V současné době jsme díky naší všestrannosti schopni zabezpečit široký okruh inženýrských staveb (každý z projektantů je schopen vést projekt zcela samostatně). Převážnou část naší práce tvoří hlavně vodohospodářské projekty – vodní stavby (těmi jsou kořenové čistírny, malé vodní elektrárny, rybí přechody, rybníky, vodovody, kanalizace, atd.). Zároveň se podílíme na výzkumu a vývoji ekologických technologií. Hlavním předmětem naší snahy je rozvoj a optimalizace kořenových ČOV (čistíren odpadních vod) II. generace a MVE (malých vodních elektráren) s Archimédovou turbínou. Tyto přirozené staronové technologie vycházejí ze základních přírodních a fyzikálních principů a jsou jim blízké, dle stavu našeho současného pochopení. Pomáhají nám si opět vzpomenout, jak žít blíž přírodě a s ní v souladu.

NAŠE KOŘENY – Zeměloď / Lada Fialová

Teorie: Povídání o naší historii podle prastaré knihy slovansko-árijských véd, která hovoří o našich dějinách statisíce let zpátky a tyto informace v učebnicích dějepisu nenajdeme.

Praxe: Šamanský medicinský kruh. Kamenný kruh je nejstarší chrám, do kterého přicházel člověk, aby hovořil s Bohem. Naučíme se, jak si postavit takový chrám např. i v bytě. Vysvětlíme si, jak s ním pracovat, jak nás může léčit a jak nám může pomoci se rozhodnout, případně si odpovědět na různé otázky.

pokračování…

Teorie: Povídání o naší historii podle prastaré knihy slovansko-árijských véd, která hovoří o našich dějinách statisíce let zpátky a tyto informace v učebnicích dějepisu nenajdeme. – pokračování z 3.8.

Praxe: Přivolání silového zvířete a šamanský medicinský kruh. Kamenný kruh je nejstarší chrám, do kterého přicházel člověk, aby hovořil s Bohem. Naučíme se, jak si postavit takový chrám např. i v bytě. Vysvětlíme si, jak s ním pracovat, jak nás může léčit a jak nám může pomoci se rozhodnout, případně si odpovědět na různé otázky.