TERRA MÍTICA

Nezisková Organizace

CO CHYSTÁME NA LÉTO NEJEN S JAROSLAVEM DUŠKEM

BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ JAROSLAVA DUŠKA A JEHO PŘÁTEL - AKCE NA PODPORU ŠUMAVSKÉ DIVOČINY

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům letních představení s Jaroslavem Duškem v roce 2016. Díky Vaší účasti jste podpořili částkou přes 210 000 Kč vybrané neziskové organizace. Za některými z nich poputují peníze i letos.

logo-vidov

VIDOV

10. – 11. Srpna 2016

 • JAROSLAV DUŠEK A SPOL.
 • ONDŘEJ SMEYKAL
 • DIVADLO PRO DĚTI
 • A MNOHO VÍCE..

VÍCE INFO
divocina-logo

ŠUMAVA

12. – 27. Srpna 2016
 • JAROSLAV DUŠEK A SPOL.
 • PLEASE THE TREAS
 • KAYA
 • JONO BONO HEYES
 • VLOŽTE KOČKU
 • KITTCHEN
 • STRÖM
 • JAKUB ŠIMANSKÝ
 •  
 • JOSEF SEDLOŇ
 • A MNOHO VÍCE..
 • WORKSHOPY
VÍCE INFO

VIDOV

10. – 11. Srpna 2016

Oblíbené představení Čtyři dohody a Pátá dohoda v podání Jaroslava Duška a spol. míří do jižních Čech. Využijte tuto výjimečnou letní příležitost a vyslechněte si něco z moudrosti starých Toltéků v příjemných prostorách Vidovského sportovního areálu. Po několika letech se vám zde opět představí Jaroslav Dušek, Pjér La’Šéz, Zdeněk Konopásek a Viktor Zborník.
Společně s obcí Vidov a přáteli Vidova a okolí pro Vás navíc během celého dne připravujeme bohatý doprovodný program ZDARMA, včetně aktivit pro děti a dospělé.
Vidov se nachází jen 4km jižně od Českých Budějovic. Blízko areálu, kde se akce uskuteční protéká řeka Malše, která Vám v horkých letních dnech může zpříjemnit Váš pobyt.

Praktické informace : Parkování zajištěno.

Možnost kempování u řeky a o občerstvení se postará ZeměDar.org a blízké hospůdky a restaurace.

NA PODPORU

RODINNÉ CENTRUM BERUŠKA

je nezisková organizace, jejíž předmětem činnosti je posilovat prvořadou a nezastupitelnou úlohu rodiny a rodičovské výchovy. http://rcberuska.cz

SVOBODA UČENÍ

Naše snažení směřuje jednoznačným směrem: děti vyrůstající ve svobodném, přirozeném a respektujícím prostředí, které jim umožňuje využít veškerý jejich potenciál. www.svobodauceni.cz

ANAON

Podporujeme řadu chráněných dílen, regionálních umělců, organizátorů akcí, přispíváme na jednotlivé akce pořádané jinými subjekty. http://www.anaonliberec.cz

TERRA MÍTICA

Program středa 10.8.

CELODENNÍ PROGRAM ZDARMA - jen představení Jaroslava Duška je placené

15:00-20:00 Vlněná dílna s Petrou Frojdovou
Kolovratek
Vlněná dílna
 s Petrou Frojdovou – možnost konzultací, debaty, ukázky, dílna. Petra bude zde pro Vás zodpovídat otázky-  co s vlnou od střihání, praní, barvení, sušení, rozdělení vln a jejich použití. Ukázky předení vřetánko, kolovrátek, hřebenový stav.
Dílny:
– tkaní na lucetce
– plstěnná ovečka a jiní tvorové dle požadavku
– tkaní na rámu
– tkaní na hřebenovém stavu   
– výroba mýdla
– pyrografie

Lenka Petrásková :
dílna přírodnin a tištění na textil
Lenka Lužáková – vinnuté perle
15:00-20:00 Tvořivé dílny pro děti i dospělé - Fokus Písek

malovane-kameny-05

V rámci doprovodného programu proběhnou tvořivé dílny pro děti i dospělé, které uspořádá nezisková organizace Fokus – Písek, o.s. spolu se sociálním podnikem Madlenka o.p.s.

Během odpoledne si budete moci vyrobit originální náušnice, pomalovat kamínky nebo si zkusit oblíbené drátkování či enkaustiku, případně zakoupit výrobky Madlenky.

Fokus – Písek poskytuje již patnáctým rokem sociální služby lidem s duševním onemocněním. Jeho posláním je pomáhat lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým zkvalitnit život, pomáhat a podporovat v překonávání problémů spojených s duševní nemocí a začleněním do běžného života. Sociální služby jsou poskytovány pomocí multidisciplinárního týmu, který je složený ze sociálních pracovníků a úzce spolupracuje se zdravotníky. Aktivity našeho sdružení přispívají zároveň k destigmatizaci často tabuizovaného tématu duševního zdraví a deinstitucionalizaci psychiatrické péče.

Sociální podnik Madlenka je pak organizace, která zaměstnává lidi se zdravotním omezením a umožňuje jim tak zařadit se zpět do pracovního procesu. V rámci něj se zabývají výrobou dekorativních doplňků, šperků a upomínkových předmětů.

15:00-20:00 Malování společného obrazu a sítotisková dílna

 

paintings childrenMALOVÁNÍ SPOLEČNÉHO OBRAZU s Lenkou I-am-Karachi-MT-Khan-Rd-wall-paint-8-copyKalovou a Helenou Irrovou

Až uvidíte v areálu malířský stojan s plátnem, přistupte k němu a – budete li chtít – použijte barvy a štětce a namalujte také kousek vznikajícího obrazu. Někdy je snadné být příjemně překvapený.

Malbou obrazu nás budou provázet Lenka Kalová a Helena Irrová

http://www.kalova.cz/       http://vidovskekurzy.webnode.cz/

15:30 Sférické kino - mobilní planetárium

 

sferinis-kinas-vidujeMobilní planetárium – nový způsob vzdělávání  pro děti i dospělé. Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole skýtá neuvěřitelný pohled. Nabízí sférický 360º výhled, jaký nemůže poskytnout žádné dnešní mobilní kino.

„Sférické kino“ se snaží podpořit zájem mládeže o svět kolem nás  i vesmír, který nás obklopuje  a motivovat mladé lidi k  udržení kroku s rychle se rozvíjejícími technologiemi.

kupolo-viduje3V čem je sférická projekce jedinečná?

– divákům se otevírá možnost stát se přímým účastníkem děje.
– vědci dokázali, že vyboulený pohled a jasné barvy velmi pozitivně působí na centrální nervový systém  dítěte a  na jeho emocionální i fyziologický vývoj.
SFÉRICKÉ KINO svým projekčním systémem nabádá děti k přirozenému osvojování si informací. Naše edukační filmy vtáhnou děti přímo do děje a velmi efektivně jim zprostředkují i vzdělávací obsah.

 

Náš vesmír skrývá tolik tajemství, a tak málo o něm víme…

17:00 VODA – KRAJINA – LIDÉ - komentovaná procházka

vidov-voda-01vidov-voda-02VODA – KRAJINA – LIDÉ

Komentovaná vycházka okolím Vidova v délce cca 3km. Po cestě uvidíte ukázku přírodě blízké revitalizace malého vodního toku, nově vytvořené tůně, studánku, řeku Malši, odkaliště z výroby pitné vody, využití vody a slunce pro výrobu elektřiny. Průvodcem bude starosta obce Tomáš Šedivý, Obec Vidov se dlouhodobě snaží zlepšit vodní režim krajiny na svém území.
Tradiční drobné hospodaření vedlo v minulosti k vytvoření mozaiky polí, luk, pastvin a vodních ploch protkané sítí cest. Již před 2. světovou válkou zde proběhla úprava říčního koryta. Pozdější rozmach zemědělské velkovýroby znamenal zavážení tůní, scelování pozemků, rozorávání luk i rušení cest. Do krajiny zasáhl také vodárenský průmysl – stavba a provoz úpravny pitné vody a jejích odkališť. Vznikající mokřad po povodních 2002 byl ponechán samovolnému vývoji, zarostl rákosinami a stal se útočištěm volně žijících živočichů. V roce 2014 obec Vidov realizovala projekt zaměřený na tvorbu tůní v mokřadu. Mokřad u Vidova slouží jako biocentrum (prvek Územního systému ekologické stability, který představuje formu ochrany přírody a krajiny podobně jako systém chráněných území). Kromě rákosin v něm objevíte několik tůní různé velikosti a hloubky, sečené plochy a na sušších okrajích počátky vývoje lužního lesa. Rozmanitost prostředí vytváří předpoklady pro hojné osídlení ptactvem, obojživelníky, hmyzem apod.

 

Sraz s průvodcem a výchozí bod Vidov – Na návsi – dne 10. i 11.8. v 17hod. (délka vycházky cca 1,5 -2 hod.)

17:30 Sférické kino - mobilní planetárium

 

sferinis-kinas-vidujeMobilní planetárium – nový způsob vzdělávání  pro děti i dospělé. Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole skýtá neuvěřitelný pohled. Nabízí sférický 360º výhled, jaký nemůže poskytnout žádné dnešní mobilní kino.

„Sférické kino“ se snaží podpořit zájem mládeže o svět kolem nás  i vesmír, který nás obklopuje  a motivovat mladé lidi k  udržení kroku s rychle se rozvíjejícími technologiemi.

kupolo-viduje3V čem je sférická projekce jedinečná?

– divákům se otevírá možnost stát se přímým účastníkem děje.
– vědci dokázali, že vyboulený pohled a jasné barvy velmi pozitivně působí na centrální nervový systém  dítěte a  na jeho emocionální i fyziologický vývoj.
SFÉRICKÉ KINO svým projekčním systémem nabádá děti k přirozenému osvojování si informací. Naše edukační filmy vtáhnou děti přímo do děje a velmi efektivně jim zprostředkují i vzdělávací obsah.

 

Náš vesmír skrývá tolik tajemství, a tak málo o něm víme…

18:00 - 19:30 Hluboká relaxace /pasivní muzikoterapie

8d4a1132f131bc42c9dae53c4dd6d3d5

Hluboká relaxace je pasivní formou muzikoterapie, při níž nás Lenka Divinská bude provázet hrou na přirozeně laděné nástroje (djembe, didgeridoo (yedaki), ústní harfu, tibetské misky, salašnickou fujarku, brumli, utar, šamanský buben, gongy, …a na perkusní hudební nástroje). Při této pasivní muzikoterapii, kdy lidé leží, dochází ke zklidnění, odeznívání psychosomatických tenzí a spazmů, k uvolňování emočních a energetických bloků, k posilování imunity  a hlavně k hluboké relaxaci…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rytmické bubnování a muzikoterapeutická hudba aktivuje centra mozku na obou jeho hemisférách, čímž dochází k propojování levé a pravé mozkové polokoule. Jediným tónem, jediným úderem bubnu může být mozku dodáno více energie, než jakýmkoliv jiným smyslovým působením a vnímáním. Na vibrace způsobené zvukovými vlnami reagují vnitřní orgány.

Délka programu: 60 – 90 minut

Počet osob: maximálně 25

 

20:30 Čtyři dohody - Jaroslav Dušek a spol.

dobrkovice_63_20121121_173243_20150322_1485912208Představení Čtyři dohody Jaroslava Duška je adaptací stejnojmenné světoznámé knihy dona Miguela Ruize. Kniha je aplikovaná na dnešní dobu a je jakýmsi průvodce

m osobní svobodou skrze moudrost starých Toltéků, jež používá spíše obrazných výrazů, aby přiblížila své poslání skrze pocit než přes použití slov. Zabývá se převážně základními principy lidství.Ve spolupráci s Pjerem la’Šezem, Zdeňkem Konopáskem a Viktorem Zborníkem představuje Jaroslav Dušek tyto základní moudrosti.

Všichni Vás společně provedou všemi čtyřmi dohodami, zazpívají tematické písně a hlavně Vám představí jednoduchost těchto principů, a to tak jako nikdo jiný.

Vtipné podání a příběhy ze života Vás vtáhnou do problematiky všedních událostí a mezilidských vztahů. Písničky Vás dostanou na stejnou vlnu a uklidní Vaši mysl.

A ač s tímto představením vystupují již dlouhou dobu, pokaždé je jiné, improvizované a s reakcí na aktuální dění.

Cena 430.-

Začátek představení 20:30

Předprodej vstupenek pod programem

22:30 Xolotl Martinez - aztécký náčelník - CEREMONIE ohně a..

CEREMONIE OHNĚ A POŽEHNÁNÍ ORLA A KONDORA

Pod vedením mexického aztéckého náčelníka Xolotla Martineze.

Xolotl Martinez je aztécký strážce moudrosti a náčelník posvátných obřadů. Je učitelem posvátných tanců, průvodcem očistných potních rituálů Temazcalli a expertem na aztéckou kosmologii, stejně jako šamanské léčivé techniky.

Xolotl se narodil v roce 1953 na místě zvaném Xochimilco – Místo květin. Díky tomu, že byli jeho předkové oddaní své kultuře a tradici, pronikl do tajných učení a bohaté kosmovize, která sahá až k počátkům věku Pátého Slunce a spojuje jeho předky s linií dávného národa Teochichimeců. Učil se různým druhům přírodní léčby, krystaloterapii, józe, taichi a pracoval s technikami přežití ve volné přírodě.

Ve své komunitě je Xolotl známý jako člověk, který chrání a stará se o kulturní dědictví svých předků, praktikuje a vyučuje ceremoniální aztécké tradice a propojuje je s různými domorodými rituálními praktikami, které obklopují jeho život v Mexiku i mimo něj. Ve svém aktivním životě se podílí na setkávání a propojování znalostí moudrých stařešinů a zasvěcování mladé generace do starodávných tradic a kultury. Na podzim roku 2015 byl hlavním organizátorem celosvětového “10. setkání moudrých babiček a dědečků planety”, které se konalo v Mexiku ve dnech podzimní rovnodennosti.

Máte možnost zažít zde v Čechách intenzivní pobyt v přírodě Cesta bojovníka, který je určen pro muže a ženy. Více informací na :

http://www.druna.cz/cesta-bojovnika

23:00 Ondřej Smeykal a Jaroslav Mugrauer

458bVyjímečné sólové předvedení možností hry na didgeridoo, jeho frekvenční rozsah a zapojení dalších rejstříkových fondů využitelných při hře na současné didgeridoo scéně snad nejosobitěji ztvárňuje český profesionální hráč Ondřej Smeykal. Tentokrát bude doprovázen hráčem na africké nástroje Jaroslavem Mugrauerem a jeho africkou harfou.

Ondřej Smeykal svým unikátním a svérázným projevem objevuje nové dosud neprobádané oblasti hry na didgeridoo a posunutím zvukových možností nástroje o několik řádů dále tak pro současné interprety představuje velkou výzvou. Svým pojetím tak vytvořil svou vlastní kategorii. Poukazuje na bohaté kreativní možnosti tohoto nástroje. Maximální využití dechového fondu, práce bránice, mimických a artikulačních svalových skupin spolu s obrovským rytmickým potenciálem didgeridoo činí v podání Ondřeje z obyčejné děravé větve jakýsi malý komorní orchestr. Osobité kouzlo Smeykalova živého přednesu tak v nejednom posluchači budí silný dojem zastoupení většího počtu hráčů, případně použití playbacku a samplingu. Koncertní hra zcela prostá jakéhokoliv přednahrání nebo mixování částí skladeb je i zkušeným didgeridoo hráčům těžko pochopitelná a při živém zhlédnutí vystoupení v posluchači vyvolává často jen němý úžas.

Program čtvrtek 11.8

CELODENNÍ PROGRAM ZDARMA - jen představení Jaroslava Duška je placené

15:00-20:00 Vlněná dílna s Petrou Frojdovou
Kolovratek
Vlněná dílna
 s Petrou Frojdovou – možnost konzultací, debaty, ukázky, dílna. Petra bude zde pro Vás zodpovídat otázky-  co s vlnou od střihání, praní, barvení, sušení, rozdělení vln a jejich použití. Ukázky předení vřetánko, kolovrátek, hřebenový stav.
Dílny:
– tkaní na lucetce
– plstěnná ovečka a jiní tvorové dle požadavku
– tkaní na rámu
– tkaní na hřebenovém stavu   
– výroba mýdla
– pyrografie

Lenka Petrásková :
dílna přírodnin a tištění na textil
Lenka Lužáková – vinnuté perle
15:00-20:00 Malování společného obrazu a sítotisková dílna

 

paintings childrenMALOVÁNÍ SPOLEČNÉHO OBRAZU s Lenkou I-am-Karachi-MT-Khan-Rd-wall-paint-8-copyKalovou a Helenou Irrovou

Až uvidíte v areálu malířský stojan s plátnem, přistupte k němu a – budete li chtít – použijte barvy a štětce a namalujte také kousek vznikajícího obrazu. Někdy je snadné být příjemně překvapený.

Malbou obrazu nás budou provázet Lenka Kalová a Helena Irrová

http://www.kalova.cz/       http://vidovskekurzy.webnode.cz/

15:00-20:00 Tvořivé dílny pro děti i dospělé - Fokus Písek

malovane-kameny-05

V rámci doprovodného programu proběhnou tvořivé dílny pro děti i dospělé, které uspořádá nezisková organizace Fokus – Písek, o.s. spolu se sociálním podnikem Madlenka o.p.s.

Během odpoledne si budete moci vyrobit originální náušnice, pomalovat kamínky nebo si zkusit oblíbené drátkování či enkaustiku, případně zakoupit výrobky Madlenky.

Fokus – Písek poskytuje již patnáctým rokem sociální služby lidem s duševním onemocněním. Jeho posláním je pomáhat lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým zkvalitnit život, pomáhat a podporovat v překonávání problémů spojených s duševní nemocí a začleněním do běžného života. Sociální služby jsou poskytovány pomocí multidisciplinárního týmu, který je složený ze sociálních pracovníků a úzce spolupracuje se zdravotníky. Aktivity našeho sdružení přispívají zároveň k destigmatizaci často tabuizovaného tématu duševního zdraví a deinstitucionalizaci psychiatrické péče.

Sociální podnik Madlenka je pak organizace, která zaměstnává lidi se zdravotním omezením a umožňuje jim tak zařadit se zpět do pracovního procesu. V rámci něj se zabývají výrobou dekorativních doplňků, šperků a upomínkových předmětů.

15:30 Sférické kino - mobilní planetárium

 

sferinis-kinas-vidujeMobilní planetárium – nový způsob vzdělávání  pro děti i dospělé. Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole skýtá neuvěřitelný pohled. Nabízí sférický 360º výhled, jaký nemůže poskytnout žádné dnešní mobilní kino.

„Sférické kino“ se snaží podpořit zájem mládeže o svět kolem nás  i vesmír, který nás obklopuje  a motivovat mladé lidi k  udržení kroku s rychle se rozvíjejícími technologiemi.

kupolo-viduje3V čem je sférická projekce jedinečná?

– divákům se otevírá možnost stát se přímým účastníkem děje.
– vědci dokázali, že vyboulený pohled a jasné barvy velmi pozitivně působí na centrální nervový systém  dítěte a  na jeho emocionální i fyziologický vývoj.
SFÉRICKÉ KINO svým projekčním systémem nabádá děti k přirozenému osvojování si informací. Naše edukační filmy vtáhnou děti přímo do děje a velmi efektivně jim zprostředkují i vzdělávací obsah.

 

Náš vesmír skrývá tolik tajemství, a tak málo o něm víme…

17:00 VODA – KRAJINA – LIDÉ - komentovaná procházka

vidov-voda-01vidov-voda-02VODA – KRAJINA – LIDÉ

Komentovaná vycházka okolím Vidova v délce cca 3km. Po cestě uvidíte ukázku přírodě blízké revitalizace malého vodního toku, nově vytvořené tůně, studánku, řeku Malši, odkaliště z výroby pitné vody, využití vody a slunce pro výrobu elektřiny. Průvodcem bude starosta obce Tomáš Šedivý, Obec Vidov se dlouhodobě snaží zlepšit vodní režim krajiny na svém území.
Tradiční drobné hospodaření vedlo v minulosti k vytvoření mozaiky polí, luk, pastvin a vodních ploch protkané sítí cest. Již před 2. světovou válkou zde proběhla úprava říčního koryta. Pozdější rozmach zemědělské velkovýroby znamenal zavážení tůní, scelování pozemků, rozorávání luk i rušení cest. Do krajiny zasáhl také vodárenský průmysl – stavba a provoz úpravny pitné vody a jejích odkališť. Vznikající mokřad po povodních 2002 byl ponechán samovolnému vývoji, zarostl rákosinami a stal se útočištěm volně žijících živočichů. V roce 2014 obec Vidov realizovala projekt zaměřený na tvorbu tůní v mokřadu. Mokřad u Vidova slouží jako biocentrum (prvek Územního systému ekologické stability, který představuje formu ochrany přírody a krajiny podobně jako systém chráněných území). Kromě rákosin v něm objevíte několik tůní různé velikosti a hloubky, sečené plochy a na sušších okrajích počátky vývoje lužního lesa. Rozmanitost prostředí vytváří předpoklady pro hojné osídlení ptactvem, obojživelníky, hmyzem apod.

 

Sraz s průvodcem a výchozí bod Vidov – Na návsi – dne 10. i 11.8. v 17hod. (délka vycházky cca 1,5 -2 hod.)

17:30 Sférické kino - mobilní planetárium

 

sferinis-kinas-vidujeMobilní planetárium – nový způsob vzdělávání  pro děti i dospělé. Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole skýtá neuvěřitelný pohled. Nabízí sférický 360º výhled, jaký nemůže poskytnout žádné dnešní mobilní kino.

„Sférické kino“ se snaží podpořit zájem mládeže o svět kolem nás  i vesmír, který nás obklopuje  a motivovat mladé lidi k  udržení kroku s rychle se rozvíjejícími technologiemi.

kupolo-viduje3V čem je sférická projekce jedinečná?

– divákům se otevírá možnost stát se přímým účastníkem děje.
– vědci dokázali, že vyboulený pohled a jasné barvy velmi pozitivně působí na centrální nervový systém  dítěte a  na jeho emocionální i fyziologický vývoj.
SFÉRICKÉ KINO svým projekčním systémem nabádá děti k přirozenému osvojování si informací. Naše edukační filmy vtáhnou děti přímo do děje a velmi efektivně jim zprostředkují i vzdělávací obsah.

 

Náš vesmír skrývá tolik tajemství, a tak málo o něm víme…

20:30 Pátá dohoda - Jaroslav Dušek a spol.

kruslov_98_20130110_136620_20150322_1295532542Pátá dohoda je volným pokračováním představení Čtyři dohody od autora dona Miguela Ruize a jeho syna Joseho. Na začátek si krátce připomeneme čtyři dohody, poslechneme si několik písniček, a pak se pustíme do samotné Páté dohody. Pátá dohoda, také vycházejících ze staré toltécké moudrosti, nám má pomoci pochopit, že existuje ještě jednodušší způsob vnímání našeho života, než co jsme poznali z předešlých čtyř dohod. Nabízí nám pohled na život ještě jednodušším způsobem a sděluje nám, že zlo a dobro si vytváříme my sami, a to pouze v naších myšlenkách a že máme přijmout sebe sami takové, jací jsme a stejně tak přijmout i ostatní.

Představení nám přinese samozřejmě spoustu zábavy a díky Duškově podání a atmosféře se zvládneme zasmát hlavně sami sobě a svému běžnému chování namísto, abychom se sami obviňovali nebo se sami na sebe dokonce zlobili.

Cena: 430.-

Začátek představení: 20:30

Předprodej vstupenek pod programem

VYPRODÁNO

VYPRODÁNO

DIVOČINA ŠUMAVA

12. – 21. Srpna 2016

Známá představení Jaroslava Duška & spol. můžete tentokrát vidět jako součást týdne DIVOČINA ŠUMAVA! Tedy akce zaměřené na pečlivou ochranu divoké přírody a na samotnou podstatu existence a správy národních parků jako je NP Šumava.

První víkend DIVOČINA ŠUMAVA (12.–14. srpna 2016) nabídne oblíbená divadelní představení Jaroslava Duška & spol „Čtyři dohody“, „Pátou dohodu“ a v neposlední řadě také jedinečnou improvizaci „VIZITA“. Součástí bude též zajímavý doprovodný program pro celou rodinu ZDARMA, viz níže pod programem.

V následujícím týdnu Vás čeká odborně komentovaná srovnávací exkurze do Národních parků Šumava a Bavorský les, průvodcované výlety apod.

Šumavský týden vyvrcholí tradičním a v pořadí už šestým KONCERTEM PRO ŠUMAVSKOU DIVOČINU a to v sobotu 20. srpna, vstup za dobrovolný příspěvek.

MÍSTO KONÁNÍ: Představení včetně celého programu se bude konat ve vesničce Frantoly nedaleko Prachatic v jižních Čechách, přímá adresa : Frantoly 24 – u Míčovic

Parkoviště v blízkosti šapita, kde se konají představení.

Možnost kempování na místě zdarma.

Občerstvení zajištěno. Palačinky z herbářské maringotky, gril atd.

(* – na předchozích koncertech šumavskou divočinu svými vystoupeními již podpořili umělci ze všech koutů republiky – např. skupiny a sólisté Priessnitz, W.W.W. Neurobeat, Pavel Fajt, Please The Trees, Traband, Načeva, Zrní, Midi Lidi, Prago Union, Vladimir 518, Orion (oba z PSH), Tvrdý/Havelka, Walden, Vladimír Javorský & Mirek Kemel, Dalekko, Manon Meurt a mnozí další… Někteří z nich vystoupí i tentokrát v srpnu ve Frantolech a k nim přibudou další, neméně zajímaví účinkující.)

Praktické informace : Parkoviště v blízkosti šapita. Možnost kempování. Občerstvení na místě zajištěno :-)

DIVOČINA ŠUMAVA FACEBOOK

NA PODPORU

RODINNÉ CENTRUM BERUŠKA

je nezisková organizace, jejíž předmětem činnosti je posilovat prvořadou a nezastupitelnou úlohu rodiny a rodičovské výchovy. http://rcberuska.cz

SVOBODA UČENÍ

Naše snažení směřuje jednoznačným směrem: děti vyrůstající ve svobodném, přirozeném a respektujícím prostředí, které jim umožňuje využít veškerý jejich potenciál. www.svobodauceni.cz

ANAON

Podporujeme řadu chráněných dílen, regionálních umělců, organizátorů akcí, přispíváme na jednotlivé akce pořádané jinými subjekty. http://www.anaonliberec.cz

TERRA MÍTICA

Program Pátek 12.8

20:30 Divadlo VIZITA - Jaroslav Dušek a spol.

vizitaVIZITA představuje nespoutanou improvizaci Jaroslava Duška, Pjera la Še´ze a Zdeňka Konopáska. Tento neuvěřitelný a stále se rozvíjející zážitek Vás pokaždé pobaví, a to hned na několika úrovních. Improvizace podvědomě napojená na místo a lidi, kteří představení sledují, je pro diváka výletem neočekávaných rozměrů.

Je tudíž pochopitelné, že je o toto divadlo zájem už přes 30 let. Nejspíš je to onou originální improvizací, která se vždy přizpůsobí aktuálním podmínkám a vždy pohotově reaguje na momentální dění ve světě.

Cena: 380.-

Začátek představení: 20:30

Předprodej vstupenek pod programem

23:00 Koncert - KAYA - mystical folk

kaya

KAYA mystical-folk

Motto: Písničkářka, která jde svou cestou.

Kaya je z podhůří Jizerských hor. Objevuje se na české folkové scéně třetím rokem, i když rámec folku přesahuje svým projevem, texty i používáním looperu  ve své hudbě.

Od prosince 2015 vystupuje za doprovodu kontrabasu Petra Ivana.  Křehká vzhledem, avšak z jejích písní na vás dýchne síla, svoboda a nespoutanost bytí.

V textech se často objevuje téma archetypů Ženy, Muže a Svobody.

Program Sobota 13.8

CELODENNÍ PROGRAM ZDARMA - jen představení Jaroslava Duška je placené

15:00-20:00 Vlněná dílna s Petrou Frojdovou
Kolovratek
Vlněná dílna
 s Petrou Frojdovou – možnost konzultací, debaty, ukázky, dílna. Petra bude zde pro Vás zodpovídat otázky-  co s vlnou od střihání, praní, barvení, sušení, rozdělení vln a jejich použití. Ukázky předení vřetánko, kolovrátek, hřebenový stav.
Dílny:
– tkaní na lucetce
– plstěnná ovečka a jiní tvorové dle požadavku
– tkaní na rámu
– tkaní na hřebenovém stavu   
– výroba mýdla
– pyrografie

Lenka Petrásková :
dílna přírodnin a tištění na textil
Lenka Lužáková – vinnuté perle
15:00-20:00 Hravé odpoledne pro děti s Beruškou
denOtcu2          denOtcu
Beruška provede děti hravým odpolednem plným tvořivosti a zábavných her.
Jaká tvorba nás čeká :
–  motýlky z vlny
–  originální přírodní tkané obrázky z přírodnin, které najdete v okolí
–  výroba chřestidla s vlastním designem
–  pro šikovné ruce bude možnost si udělat indiánský náramek rozmanitých barev
–  k dispozici bude i klidný koutek s mandalovými omalovánkami
Ze zábavných her se můžete těšit :
– na skákání v pytli, chození na chůdách, zahrát si velké pexeso, chodit po obřích stopách, vyzkoušet si svojí trefu do pusy klauna, proběhnout si překážkovou dráhu a třeba se i proplétat v síti jako pavouk..a mnoho dalšího
Těšíme se na Vás!
15:00 ``O zlaté hvězdičce`` muzikoterapeutická pohádka pro děti

 

img-5186

Muzikoterapeutická pohádka „O zlaté hvězdičce“, kde děti zažijí aktivní i pasivní formu muzikoterapiea nakonec se i aktivně zapojí. Pohádkou bude provázet Lenka Divinská (ředitelka třech alternativních školek v Ostravě, hudebnice, písničkářka, muzikoterapeutka..)

Děti budou:

* pohybem reagovat na přirozeně laděné nástroje (djembe, didgeridoo (yedaki), ústní harfu, tibetské misky, salašnickou fujarku, brumli, šamanský buben, gongy, …a na perkusní hudební nástroje).

* hrát na djembe a perkusní nástroje

* pasivně odpočívat a naslouchat pohádkovému příběhu

Délka programu: 45 minut

Věk: 5 – 8 let

17:00 Průzkumná hra pro děti v lese

Explore the forest children

Co vše ukrývá les?

Najdu  poklad? A budu znát všechny otázky na cestě k němu?

A co kouzla lesa?

Přijďte a uvidíte…na cesta k přírodě máme sraz v 16hod. před šapitem.

Pro děti jakéhokoli věku. Malé děti za doprovodu rodičů.

picnic-1-small2

17:00 Hudebně literární představení - Muž, který sázel stromy

muz sazel strtomyduo paradisomuz ,ktery sazel stromy martin dusek

HUDEBNĚ LITERÁRNÍ PŘEDSTAVENÍ s knihou od francouzského spisovatele  Jeana Giona.

Scénická úprava, hlavní role : Martin Dušek

Hudební doprovod : DUO PARADISO –  Melanie Sabel – flétna, Štěpán Matějka – kytara

 • 70 min. (bez přestávky)

Příběh muže, který sázel naději a sklidil štěstí..

Úryvek z knihy Jeana Giona „Muž, který sázel stromy“

…Duby z roku 1910 byly deset let staré a byly vyšší než já i on. Byla to nádherná podívaná. Doslova jsem oněměl úžasem. A protože Elzeárd Bouffier nemluvil, procházeli jsme se v jeho lese mlčky. Na nejširších místech dosahoval les jedenácti kilometrů. Když si uvědomíme, že všechno to bylo dílem rukou a ducha toho muže, který neměl žádné technické prostředky, bylo zřejmé, že by lidé mohli být stejně jako Bůh činí i v jiných oblastech než v pustošení.

DUO PARADISO
Duo složené z flétnistky Melanie Sabel a kytaristy Štěpána Matějky, působí již od roku 2002. Oba jsou absolventy AMU a Vysoké hudební školy v Rostocku ve třídách Anji Setzkorn-Krause, prof. Milana Zelenky (AMU) a Prof. Thomase Offermanna. Své interpretační umění rozširovalo pod vedením špickových komorních souborů jako např. Verdi Quartet a Ensemble Recherche. Od roku 2005 bylo DUO PARADISO podporováno nadací Yehudi Menuhina „Live Music Now“ a kulturního fondu Hypo-Vereinsbank. Ensemble koncertuje doma i v zahraničí. Úspěchy slaví také na mezinárodních soutežích, v roce 2005 1. cena na mezinárodní souteži komorní hudby „Karel Ditters z Dittersdorfu“ ve Vidnavě a v roce 2006 1. cena na mezinárodní souteži „Luys Milán“ vila de L’Olleria ve Španelsku, v rámci této ceny bylo turné po Španělsku a produkce CD. Během svého působení vytvořlio DUO PARADISO nahrávky pro Český a Severoněmecký rozhlas.

Martin Dušek
Narodil se v roce 1986 v Praze. Ač dítě z herecké rodiny, vystudoval Střední průmyslovou školu sdělovací techniky v Praze. V současné době se věnuje převážně svým dětem a čistí si hlavu improvizacemi s divadelním souborem Samé vody. Od roku 2009 spolupracuje s ansámblem DUO PARADISO.

20:30 Čtyři dohody - Jaroslav Dušek a spol.

dobrkovice_63_20121121_173243_20150322_1485912208Představení Čtyři dohody Jaroslava Duška je adaptací stejnojmenné světoznámé knihy dona Miguela Ruize. Kniha je aplikovaná na dnešní dobu a je jakýmsi průvodce

m osobní svobodou skrze moudrost starých Toltéků, jež používá spíše obrazných výrazů, aby přiblížila své poslání skrze pocit než přes použití slov. Zabývá se převážně základními principy lidství.Ve spolupráci s Pjerem la’Šezem, Zdeňkem Konopáskem a Viktorem Zborníkem představuje Jaroslav Dušek tyto základní moudrosti.

Všichni Vás společně provedou všemi čtyřmi dohodami, zazpívají tematické písně a hlavně Vám představí jednoduchost těchto principů, a to tak jako nikdo jiný.

Vtipné podání a příběhy ze života Vás vtáhnou do problematiky všedních událostí a mezilidských vztahů. Písničky Vás dostanou na stejnou vlnu a uklidní Vaši mysl.

A ač s tímto představením vystupují již dlouhou dobu, pokaždé je jiné, improvizované a s reakcí na aktuální dění.

Cena 430.-

Začátek představení 20:30

Předprodej vstupenek pod programem

23:00 DJ - Josef Sedloň
1020x300c-3d8f-josef
Biografie

Narodil jsem se 6.12.1969 v Praze a vystudoval gymnázium Ohradní a poté VŠE, obor Zahraniční obchod. Od 10 let se věnuju hudbě, hře na kytaru a poslechu hudby. Od roku 1983 do revoluce se zajímám o všemožně dostupnou alternativní scénu. Po revoluci v květnu 1990 jsem poprvé veřejně vystoupil coby DJ v klubu 007 na Strahově a takto činím až do dnes. Od podzimu 1990 jsem také spolupřipravoval hudební pořad Nezávislá scéna a to na stanici ČRo Mikrofórum. Poté jsem také externě pracoval coby hudební redaktor na stanici Radiožurnál, a to až do roku 1995, kdy jsem zde také ukončil i civilní službu. Od roku 1991 až do současnosti působím hlavně na pražském Radiu 1, kde připravuji čtyři hudební pořady (Novinky na alternativní scéně, Intro, Seance a CD nonstop) a každé úterý také odpolední vysílaní. Od roku 1995 až do 2003 jsem byl spolumajitelem promotérské agentury Lighthouse, která do Čech dovážela přední zahraniční umělce z oblasti převážně elektronické taneční hudby. V roce 2003 jsem také připravoval týdenní hudební pořad Alternativa na stanici ČRo 1 Radiožurnál. Poté jsem začal od roku 2005 spolupracovat se stanicí ČRo 3 Vltava a zde dodnes připravuji dva hudební pořady – každou třetí středu v měsíci pořad Čajovna Alternative, který představuje novinky ze zahraniční alternativní hudb. Od konce roku 2005 spolupracuji s klubem Palác Akropolis na koncertní serii Music Infinity, kde se snažíme přestavit to nejzajímavější ze současné alternativní hudební scény a od roku 2013 jsme také založili festival Spectaculare, který propojuje alternativní hudbu s dalším uměleckými žánry, multimedii a nabízí workshopy či filmová představení. Zároveň také od roku 2005 spoluprodukuju tvorbu projektů jako Life Kids, Uncless či Universal Loosers.

Program Neděle 14.8

CELODENNÍ PROGRAM ZDARMA - jen představení Jaroslava Duška je placené

10:30 - 12:00 - Biodanza - Tanec života

biodanza

Biodanza – Tanec života

Frantoly – neděle – 10:30 – 12:00 hod. v šapito

Biodanza se skládá ze dvou slov: „bio“ (řecky život) a „danza“ (španělsky tanec) a dala by se tedy přeložit jako Tanec života.

Základem Biodanzy je prožívání a vyjádření pocitů autentickým pohybem v přítomném okamžiku. Skrz tanec dochází k propojení se s vlastní podstatou, aktivování radosti ze života, posílení lidského setkávání a oslavě života jako takového.

Jedná se o celostní systém pocházející z Jižní Ameriky založený v 60. letech Rolandem Torem a dnes rozšířeným po celém světě. Biodanza je vhodná pro všechny, kteří mají chuť tancovat a rozvíjet sami sebe.

Tancem nás bude provázet Markéta Hrabalová, která se zabývá poznáním a osobním rozvojem několik let. V roce 2009 se v Německu seznámila s Biodanzou a absolvovala zde výcvik. Nyní vede pravidelné lekce Biodanzy v Praze.  Další informace najdete na www.biodanzapraha.cz nebo marketa@biodanzapraha.cz

15:00-20:00 Hravé odpoledne pro děti s Beruškou
denOtcu2          denOtcu
Beruška provede děti hravým odpolednem plným tvořivosti a zábavných her.
Jaká tvorba nás čeká :
–  motýlky z vlny
–  originální přírodní tkané obrázky z přírodnin, které najdete v okolí
–  výroba chřestidla s vlastním designem
–  pro šikovné ruce bude možnost si udělat indiánský náramek rozmanitých barev
–  k dispozici bude i klidný koutek s mandalovými omalovánkami
Ze zábavných her se můžete těšit :
– na skákání v pytli, chození na chůdách, zahrát si velké pexeso, chodit po obřích stopách, vyzkoušet si svojí trefu do pusy klauna, proběhnout si překážkovou dráhu a třeba se i proplétat v síti jako pavouk..a mnoho dalšího
Těšíme se na Vás!
15:00-20:00 Vlněná dílna s Petrou Frojdovou
Kolovratek
Vlněná dílna
 s Petrou Frojdovou – možnost konzultací, debaty, ukázky, dílna. Petra bude zde pro Vás zodpovídat otázky-  co s vlnou od střihání, praní, barvení, sušení, rozdělení vln a jejich použití. Ukázky předení vřetánko, kolovrátek, hřebenový stav.
Dílny:
– tkaní na lucetce
– plstěnná ovečka a jiní tvorové dle požadavku
– tkaní na rámu
– tkaní na hřebenovém stavu   
– výroba mýdla
– pyrografie

Lenka Petrásková :
dílna přírodnin a tištění na textil
Lenka Lužáková – vinnuté perle
15:00 Beseda Divočina Šumava

sumavske-okruhy-podzim-1MZ03_1_vboubín-2Otevřená beseda nejen o Boubínském pralese.

15:00 Sférické kino - mobilní planetárium

 

sferinis-kinas-vidujeMobilní planetárium – nový způsob vzdělávání  pro děti i dospělé. Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole skýtá neuvěřitelný pohled. Nabízí sférický 360º výhled, jaký nemůže poskytnout žádné dnešní mobilní kino.

„Sférické kino“ se snaží podpořit zájem mládeže o svět kolem nás  i vesmír, který nás obklopuje  a motivovat mladé lidi k  udržení kroku s rychle se rozvíjejícími technologiemi.

kupolo-viduje3V čem je sférická projekce jedinečná?

– divákům se otevírá možnost stát se přímým účastníkem děje.
– vědci dokázali, že vyboulený pohled a jasné barvy velmi pozitivně působí na centrální nervový systém  dítěte a  na jeho emocionální i fyziologický vývoj.
SFÉRICKÉ KINO svým projekčním systémem nabádá děti k přirozenému osvojování si informací. Naše edukační filmy vtáhnou děti přímo do děje a velmi efektivně jim zprostředkují i vzdělávací obsah.

 

Náš vesmír skrývá tolik tajemství, a tak málo o něm víme…

16:00 Průzkumná hra pro děti v lese

Explore the forest children

Co vše ukrývá les?

Najdu  poklad? A budu znát všechny otázky na cestě k němu?

A co kouzla lesa?

Přijďte a uvidíte…na cesta k přírodě máme sraz v 16hod. před šapitem.

Pro děti jakéhokoli věku. Malé děti za doprovodu rodičů.

picnic-1-small2

17:00 Sférické kino - mobilní planetárium

 

sferinis-kinas-vidujeMobilní planetárium – nový způsob vzdělávání  pro děti i dospělé. Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole skýtá neuvěřitelný pohled. Nabízí sférický 360º výhled, jaký nemůže poskytnout žádné dnešní mobilní kino.

„Sférické kino“ se snaží podpořit zájem mládeže o svět kolem nás  i vesmír, který nás obklopuje  a motivovat mladé lidi k  udržení kroku s rychle se rozvíjejícími technologiemi.

kupolo-viduje3V čem je sférická projekce jedinečná?

– divákům se otevírá možnost stát se přímým účastníkem děje.
– vědci dokázali, že vyboulený pohled a jasné barvy velmi pozitivně působí na centrální nervový systém  dítěte a  na jeho emocionální i fyziologický vývoj.
SFÉRICKÉ KINO svým projekčním systémem nabádá děti k přirozenému osvojování si informací. Naše edukační filmy vtáhnou děti přímo do děje a velmi efektivně jim zprostředkují i vzdělávací obsah.

 

Náš vesmír skrývá tolik tajemství, a tak málo o něm víme…

17:30 Kruhové tance univerzálního míru s L. Chrášťanskou

ludmila_chrastanskaLudmila Chrášťanská vede od roku 1994 centrum osobního rozvoje v Nesměni. Má výcvik v holotropním dýchání u prof. Grofa, několikrát mu asistovala na workshopech v Brazílii, Itálii a Švýcarsku. Je učitelkou a jako jediná v Čechách mentorkou tanců univerzálního míru, které studovala v Německu a Švýcarsku. Má výcvik v sufi soulworku u Mariam Baker, které se říká „porodní bába duší“. Cítí se být inspirovaná k vedení rituálů pro mladistvé a pro ženy (rituály přechodu, rituály přijetí ženství, mateřství, menstruace a třetí etapy života). Učila se od šamanů v Brazílii a v Peru, má indiánského učitele, dovolené tráví na vipassana nebo sufi retreatech, baví ji spojování různých duchovních cest.

18:30 KONCERT - Jono Bono Heyes a Mama Yeva(NZ/CZ/PL)

jono heyes black and whitemama yeva collage 3mama yeva worldJono Bono Heyes – novozélandský hudebník a jeho kapela Mama Yeva  je skutečnou perličkou pro milovníky World music. Jeho debutové album Le Fisherboy  je jedinečnou směsí syrových rytmů flamenca či západní Afriky, hluboce zakořeněných v arabském Maghrebu, interpretovaných s hravou lehkostí jihoamerických písní.

Během svého úspěšného evropského turné v roce 2015 byl Jono se svým debutovým albem ‚Le fisherboy‘, vydaným studiem Monkey Records Berlin, pozván k rozhovoru do evropských rádií včetně BBC , RTV Spain a Český rozhlas Vltava. Jonovy texty odráží globální témata, kterým naléhavě čelí kultury celého světa se silným lidským poselstvím.
Specielně pro tento koncert před představením Pátá dohoda Jaroslava Duška a spol. se k Jonovi připojí Beata Bocek dvakrát byla nominována na Anděla v kategorii world music. Spolu s ní přijede též multi-instrumentalistka a vokalistka Anna Neuwirthová. Anna má též Ph.d v muzikoterapii.
Na bicí a Ngoni se představí Pavel Novák, učitel afrických bubnů se základnou v Ostravě a bubeník, který studoval v Guineii a Mali. Aktivně hraje s africkou skupinou Camara, která např. hrála na festivalu Colours of Ostrava.
Na housle bude hrát český houslista Ivo Halkoci, který v současné době hraje s Janáčkovou -Ostravskou Filharmonií.
20:30 Pátá dohoda - Jaroslav Dušek a spol.

kruslov_98_20130110_136620_20150322_1295532542Pátá dohoda je volným pokračováním představení Čtyři dohody od autora dona Miguela Ruize a jeho syna Joseho. Na začátek si krátce připomeneme čtyři dohody, poslechneme si několik písniček, a pak se pustíme do samotné Páté dohody. Pátá dohoda, také vycházejících ze staré toltécké moudrosti, nám má pomoci pochopit, že existuje ještě jednodušší způsob vnímání našeho života, než co jsme poznali z předešlých čtyř dohod. Nabízí nám pohled na život ještě jednodušším způsobem a sděluje nám, že zlo a dobro si vytváříme my sami, a to pouze v naších myšlenkách a že máme přijmout sebe sami takové, jací jsme a stejně tak přijmout i ostatní.

Představení nám přinese samozřejmě spoustu zábavy a díky Duškově podání a atmosféře se zvládneme zasmát hlavně sami sobě a svému běžnému chování namísto, abychom se sami obviňovali nebo se sami na sebe dokonce zlobili.

Cena: 430.-

Začátek představení: 20:30

Předprodej vstupenek pod programem

Rezerv. na tel. 605 901 824

VYPRODÁNO

Rezerv. na tel. 605 901 824

UŽ SE TĚŠÍME

Od 10.8.2016 začínají naše akce a akce našich přátel s Jaroslavem Duškem a spol.

O NÁS A NAŠICH AKTIVITÁCH

Jsme nezisková organizace založena v roce 2011, se záměrem měnit k lepšímu naše okolí a společnost ve které žijeme. Nejúspěšnější naší aktivitou se staly benefiční představení Jaroslava Duška, která na popud našich příznivců se konají skoro každé léto. Dále se snažíme vyvíjet platformu pro sdílení zkušeností alternativních staveb a podporovat soběstačný způsob života. Tento rok se také aktivně zapojujeme do aktivit na záchranu Šumavské divočiny... a mnoho dalšího.

“Jediný způsob jak změnit svět k lepšímu, je měnit nás a naše okolí s pokorou a odhodláním. A odpouštět sobě i ostatním, když nic nedělají.”

STARÉ PŘÍSPĚVKY

Zde naleznete staré články a informace. Omluvte, jestli nejsou upraveny, v současné době raději věnujeme čas tvořením nových věcí, organizaci letních akcí, individuálním konzultacím alternativního stavitelství a divadlu, než představováním toho co bylo.

Záznam VIZITY z Roku 2013 – v šapitó

Zde záznam VIZITY která se odehrála v roce 2013 v našem šaitó, také na Sázavě. Tenkrát se představení uskutečnílo na pozemku Zemělodi. https://www.youtube.com/watch?v=SVBMNDAW1zk

Číst dálSrpen 9, 2015 9:00 am

Momentální aktivita o.s. Terra Mítica

Drazí přátelé,   o.s. Terra Mítica momentálně neplánuje žádné aktivity na tento rok.   Pokud máte zájem o představení s Jaroslavem Duškem pod šapitem tak tento rok se bude konat jedna akce kterou

Číst dálKvěten 24, 2014 5:27 pm

PANTERRA přijíždí 14.8., zůstává do 18.8.

Besedy, workshopy a prožitková cvičení s šamankou a průvodkyní nagualem, Panterrou, dcerou domorodé šamanky Alicie Hamm. Pro ty, kdož chtějí vstoupit hlouběji do přítomnosti… Možnost přijít bez předchozí rezervace, možnosti spolujízdy, info 774 801 375. 14.8.2013 od 20h,

Číst dálSrpen 13, 2013 9:49 am

Záznam z Divadla Vizita v šapitó – zeměloď

Ať již jste s námi byli či nebyli, zde si můžete připomenout Divadlo Vizita z 2.8.2013, které se odehrálo u zemělodi nad Sázavou, zde k shlédnutí: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000034-divadlo-kampa/213251000300049-souladeni-2013/

Číst dálSrpen 8, 2013 4:38 pm

PROGRAM KOJEČÍN

POZOR ZMĚNA PROGRAMU!!! MAPKA: GPS: 49°7’54.575″N, 13°59’55.843″E  popis cesty: u silnice mezi Bavorovem a Volyní, značeno SouLadění 9.8.2013 15 – 17h, Jaroslav Kršňák – Voda, vodní stavby, kořenové čistírny vody, malé vodní elektrárny,

Číst dálSrpen 8, 2013 3:55 pm

VSTUPENKY z 4.8.2013

Milí přátelé, „Pátá dohoda“ 4.8. byla na kopci u zemělodi zrušena a narychlo přesunuta do Sázavského divadla. Těm, kteří se na místo nedostavili anebo jsme je nestihli zpravit o této náhlé změně, nabízíme možnost účastnit se divadelního představení 7.8. v Miro

Číst dálSrpen 6, 2013 4:24 am

ŽIVOT POSTARU – beseda, ceremonie poděkování zemi

Besedy na podporu odkupu ekvádorského pralesa a vytvoření chráněné přírodní rezervace. Vede nagual (nechce být označován jako šaman) Augustin s ženou Míšou a dcerou Wairou. Vstupné dobro-volné, které jde na projekt: www.zivotpostaru.cz .

Číst dálČervenec 29, 2013 10:45 pm

DUŠE KONĚ, SEBEPOZNÁVÁNÍ SKRZE KONĚ – Koječín / Erika Kozielová

Když Bůh stvořil koně, pronesl k němu: „Tobě rovného jsem neudělal, všechny poklady Země teď leží mezi Tvýma očima…“                           &

Číst dálČervenec 29, 2013 10:35 pm

KOŘENOVÉ ČISTIČKY VOD – Koječín / Jaroslav Kršňák

BESEDA a EXKURZE v terénu s návrhy možných řešení Sdružení JAMIprojekt vzniklo ze spolupráce ing. Kršňáka a ing. Douši koncem roku 2007. Vytváří společný prostor pro samostatné projektanty z oboru vodních staveb, jež se chtějí podílet na dalším rozvoji v oborech kořenový

Číst dálČervenec 29, 2013 10:32 pm

NAŠE KOŘENY – Zeměloď / Lada Fialová

Teorie: Povídání o naší historii podle prastaré knihy slovansko-árijských véd, která hovoří o našich dějinách statisíce let zpátky a tyto informace v učebnicích dějepisu nenajdeme. Praxe: Šamanský medicinský kruh. Kamenný kruh je nejstarší chrám, do kterého přicházel č

Číst dálČervenec 29, 2013 10:28 pm

PŘEDPRODEJ

Zde máte možnost koupit on-line vstupenky.

Pokud s sebou chcete vzít dítě od 5 let do 15 roků, prosím objednejte mu vstupenku, která je zdarma (díky ní budete mít jistotu místa pro dítě). ZTP - se prokáží průkazkou u vstupu. ZTP vstupenku a dětskou vstupenku je možné objednat pouze přes internet.
SPONZORSKÁ vstupenka = vstupenka pro Vás + chcete podpořit více Divočinu Šumavu - z Vaší vstupenky poputuje navíc ještě 370 Kč na podporu této aktivity.

Pokud vstupenka není skladem, znamená, že v předprodejním systému již nyní není k dispozici, může se časem znovu objevit, po vygenerování ze systému rezervovaných vstupenek, které nebyly včas uhrazeny.

Kamenné předprodeje : České Budějovice : Slunečnice - zdravé potraviny a byliny - Chelčického 21,
Strakonice - Rodinné centrum Beruška - Lidická 194
Prachatice - Kulturní a informační služby města Prachatice- Velké náměstí 1

VIDOV

10. – 11. Srpna 2016

DIVOČINA ŠUMAVA

12. – 14. Srpna 2016

SPOJTE SE S NÁMI

Kontaktujte nás, budeme se snažit odpovědět co nejdříve. Pokud budete spěchat, neváhejte a zavolejte.

KONTAKT

Terra Mítica z.s.
Pejevové 3127/9,
Praha 12, 143 00
+420 605 901 824
info@terramitica.cz
Číslo účtu: 2400310322 / 2010Sort Code (jen zahraničí): CZK IBAN: CZ3620100000002400310322BIC: FIOBCZPPXXX

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Copyright Terra Mítica z.s.