Xolotl Martinez (mex)

CEREMONIE OHNĚ A POŽEHNÁNÍ ORLA A KONDORA

Pod vedením mexického aztéckého náčelníka Xolotla Martineze.

Xolotl Martinez je aztécký strážce moudrosti a náčelník posvátných obřadů. Je učitelem posvátných tanců, průvodcem očistných potních rituálů Temazcalli a expertem na aztéckou kosmologii, stejně jako šamanské léčivé techniky.

Xolotl se narodil v roce 1953 na místě zvaném Xochimilco – Místo květin. Díky tomu, že byli jeho předkové oddaní své kultuře a tradici, pronikl do tajných učení a bohaté kosmovize, která sahá až k počátkům věku Pátého Slunce a spojuje jeho předky s linií dávného národa Teochichimeců. Učil se různým druhům přírodní léčby, krystaloterapii, józe, taichi a pracoval s technikami přežití ve volné přírodě.

Ve své komunitě je Xolotl známý jako člověk, který chrání a stará se o kulturní dědictví svých předků, praktikuje a vyučuje ceremoniální aztécké tradice a propojuje je s různými domorodými rituálními praktikami, které obklopují jeho život v Mexiku i mimo něj. Ve svém aktivním životě se podílí na setkávání a propojování znalostí moudrých stařešinů a zasvěcování mladé generace do starodávných tradic a kultury. Na podzim roku 2015 byl hlavním organizátorem celosvětového “10. setkání moudrých babiček a dědečků planety”, které se konalo v Mexiku ve dnech podzimní rovnodennosti.

Máte možnost zažít zde v Čechách intenzivní pobyt v přírodě Cesta bojovníka, který je určen pro muže a ženy. Více informací na :

http://www.druna.cz/cesta-bojovnika

Napsat komentář