TERRA MÍTICA

Nezisková Organizace

CO CHYSTÁME NA LÉTO NEJEN S JAROSLAVEM DUŠKEM

BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ JAROSLAVA DUŠKA A JEHO PŘÁTEL - AKCE NA PODPORU ŠUMAVSKÉ DIVOČINY

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům letních představení s Jaroslavem Duškem v roce 2016. Díky Vaší účasti jste podpořili částkou přes 210 000 Kč vybrané neziskové organizace. Za některými z nich poputují peníze i letos.

logo-vidov

VIDOV

10. – 11. Srpna 2016

 • JAROSLAV DUŠEK A SPOL.
 • ONDŘEJ SMEYKAL
 • DIVADLO PRO DĚTI
 • A MNOHO VÍCE..

divocina-logo

ŠUMAVA

12. – 27. Srpna 2016
 • JAROSLAV DUŠEK A SPOL.
 • LENKA DUSILOVÁ
 • PLEASE THE TREAS
 • MIDI LIDI
 • JOSEF SEDLOŇ
 • A MNOHO VÍCE..
 • WORKSHOPY

VIDOV

10. – 11. Srpna 2016
Oblíbené představení Čtyři dohody a Pátá dohoda v podání Jaroslava Duška a spol. míří do jižních Čech. Využijte tuto výjimečnou letní příležitost a vyslechněte si něco z moudrosti starých Toltéků v příjemných prostorách Vidovského sportovního areálu. Po několika letech se vám zde opět představí Jaroslav Dušek, Pjér La’Šéz, Zdeněk Konopásek a Viktor Zborník.
Společně s obcí Vidov a  přáteli Vidova a okolí  pro Vás navíc během celého dne připravujeme bohatý doprovodný program ZDARMA, včetně aktivit pro děti a dospělé.

Vidov se nachází jen 4km jižně od Českých Budějovic. Blízko areálu, kde se akce uskuteční protéká řeka Malše, která Vám v horkých letních dnech může zpříjemnit Váš pobyt.

Praktické informace : Parkování zajištěno.

Možnost kempování u řeky a o občerstvení se postará ZeměDar.org a blízké hospůdky a restaurace.

NA PODPORU

RODINNÉ CENTRUM BERUŠKA

je nezisková organizace, jejíž předmětem činnosti je posilovat prvořadou a nezastupitelnou úlohu rodiny a rodičovské výchovy. http://rcberuska.cz

SVOBODA UČENÍ

Naše snažení směřuje jednoznačným směrem: děti vyrůstající ve svobodném, přirozeném a respektujícím prostředí, které jim umožňuje využít veškerý jejich potenciál. www.svobodauceni.cz

ANAON

Podporujeme řadu chráněných dílen, regionálních umělců, organizátorů akcí, přispíváme na jednotlivé akce pořádané jinými subjekty. http://www.anaonliberec.cz

TERRA MÍTICA

Program středa 10.8

15:00-20:00 Vlněná dílna s Petrou Frojdovou
Kolovratek
Vlněná dílna
 s Petrou Frojdovou – možnost konzultací, debaty, ukázky, dílna. Petra bude zde pro Vás zodpovídat otázky-  co s vlnou od střihání, praní, barvení, sušení, rozdělení vln a jejich použití. Ukázky předení vřetánko, kolovrátek, hřebenový stav.
Dílny:
– tkaní na lucetce
– plstěnná ovečka a jiní tvorové dle požadavku
– tkaní na rámu
– tkaní na hřebenovém stavu   
– výroba mýdla
– pyrografie

Lenka Petrásková :
dílna přírodnin a tištění na textil
Lenka Lužáková – vinnuté perle
15:00-20:00 Malování společného obrazu

 

paintings childrenMALOVÁNÍ SPOLEČNÉHO OBRAZU s Lenkou I-am-Karachi-MT-Khan-Rd-wall-paint-8-copyKalovou a Helenou Irrovou

Až uvidíte v areálu malířský stojan s plátnem, přistupte k němu a – budete li chtít – použijte barvy a štětce a namalujte také kousek vznikajícího obrazu. Někdy je snadné být příjemně překvapený.

Malbou obrazu nás budou provázet Lenka Kalová a Helena Irrová

http://www.kalova.cz/       http://vidovskekurzy.webnode.cz/

15:30 Sférické kino - mobilní planetárium

 

sferinis-kinas-vidujeMobilní planetárium – nový způsob vzdělávání  pro děti i dospělé. Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole skýtá neuvěřitelný pohled. Nabízí sférický 360º výhled, jaký nemůže poskytnout žádné dnešní mobilní kino.

„Sférické kino“ se snaží podpořit zájem mládeže o svět kolem nás  i vesmír, který nás obklopuje  a motivovat mladé lidi k  udržení kroku s rychle se rozvíjejícími technologiemi.

kupolo-viduje3V čem je sférická projekce jedinečná?

– divákům se otevírá možnost stát se přímým účastníkem děje.
– vědci dokázali, že vyboulený pohled a jasné barvy velmi pozitivně působí na centrální nervový systém  dítěte a  na jeho emocionální i fyziologický vývoj.
SFÉRICKÉ KINO svým projekčním systémem nabádá děti k přirozenému osvojování si informací. Naše edukační filmy vtáhnou děti přímo do děje a velmi efektivně jim zprostředkují i vzdělávací obsah.

 

Náš vesmír skrývá tolik tajemství, a tak málo o něm víme…

17:00 VODA – KRAJINA – LIDÉ - komentovaná procházka

vidov-voda-01vidov-voda-02VODA – KRAJINA – LIDÉ

Komentovaná vycházka okolím Vidova v délce cca 3km. Po cestě uvidíte ukázku přírodě blízké revitalizace malého vodního toku, nově vytvořené tůně, studánku, řeku Malši, odkaliště z výroby pitné vody, využití vody a slunce pro výrobu elektřiny. Průvodcem bude starosta obce Tomáš Šedivý, Obec Vidov se dlouhodobě snaží zlepšit vodní režim krajiny na svém území.
Tradiční drobné hospodaření vedlo v minulosti k vytvoření mozaiky polí, luk, pastvin a vodních ploch protkané sítí cest. Již před 2. světovou válkou zde proběhla úprava říčního koryta. Pozdější rozmach zemědělské velkovýroby znamenal zavážení tůní, scelování pozemků, rozorávání luk i rušení cest. Do krajiny zasáhl také vodárenský průmysl – stavba a provoz úpravny pitné vody a jejích odkališť. Vznikající mokřad po povodních 2002 byl ponechán samovolnému vývoji, zarostl rákosinami a stal se útočištěm volně žijících živočichů. V roce 2014 obec Vidov realizovala projekt zaměřený na tvorbu tůní v mokřadu. Mokřad u Vidova slouží jako biocentrum (prvek Územního systému ekologické stability, který představuje formu ochrany přírody a krajiny podobně jako systém chráněných území). Kromě rákosin v něm objevíte několik tůní různé velikosti a hloubky, sečené plochy a na sušších okrajích počátky vývoje lužního lesa. Rozmanitost prostředí vytváří předpoklady pro hojné osídlení ptactvem, obojživelníky, hmyzem apod.

 

Sraz s průvodcem a výchozí bod Vidov – Na návsi – dne 10. i 11.8. v 17hod. (délka vycházky cca 1,5 -2 hod.)

17:30 Sférické kino - mobilní planetárium

 

sferinis-kinas-vidujeMobilní planetárium – nový způsob vzdělávání  pro děti i dospělé. Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole skýtá neuvěřitelný pohled. Nabízí sférický 360º výhled, jaký nemůže poskytnout žádné dnešní mobilní kino.

„Sférické kino“ se snaží podpořit zájem mládeže o svět kolem nás  i vesmír, který nás obklopuje  a motivovat mladé lidi k  udržení kroku s rychle se rozvíjejícími technologiemi.

kupolo-viduje3V čem je sférická projekce jedinečná?

– divákům se otevírá možnost stát se přímým účastníkem děje.
– vědci dokázali, že vyboulený pohled a jasné barvy velmi pozitivně působí na centrální nervový systém  dítěte a  na jeho emocionální i fyziologický vývoj.
SFÉRICKÉ KINO svým projekčním systémem nabádá děti k přirozenému osvojování si informací. Naše edukační filmy vtáhnou děti přímo do děje a velmi efektivně jim zprostředkují i vzdělávací obsah.

 

Náš vesmír skrývá tolik tajemství, a tak málo o něm víme…

20:30 Čtyři dohody - Jaroslav Dušek a spol.

dobrkovice_63_20121121_173243_20150322_1485912208Představení Čtyři dohody Jaroslava Duška je adaptací stejnojmenné světoznámé knihy dona Miguela Ruize. Kniha je aplikovaná na dnešní dobu a je jakýmsi průvodce

m osobní svobodou skrze moudrost starých Toltéků, jež používá spíše obrazných výrazů, aby přiblížila své poslání skrze pocit než přes použití slov. Zabývá se převážně základními principy lidství.Ve spolupráci s Pjerem la’Šezem, Zdeňkem Konopáskem a Viktorem Zborníkem představuje Jaroslav Dušek tyto základní moudrosti.

Všichni Vás společně provedou všemi čtyřmi dohodami, zazpívají tematické písně a hlavně Vám představí jednoduchost těchto principů, a to tak jako nikdo jiný.

Vtipné podání a příběhy ze života Vás vtáhnou do problematiky všedních událostí a mezilidských vztahů. Písničky Vás dostanou na stejnou vlnu a uklidní Vaši mysl.

A ač s tímto představením vystupují již dlouhou dobu, pokaždé je jiné, improvizované a s reakcí na aktuální dění.

Cena 430.-

Začátek představení 20:30

Předprodej vstupenek pod programem

23:00 Ondřej Smeykal a Jaroslav Mugrauer

458bVyjímečné sólové předvedení možností hry na didgeridoo, jeho frekvenční rozsah a zapojení dalších rejstříkových fondů využitelných při hře na současné didgeridoo scéně snad nejosobitěji ztvárňuje český profesionální hráč Ondřej Smeykal. Tentokrát bude doprovázen hráčem na africké nástroje Jaroslavem Mugrauerem a jeho africkou harfou.

Ondřej Smeykal svým unikátním a svérázným projevem objevuje nové dosud neprobádané oblasti hry na didgeridoo a posunutím zvukových možností nástroje o několik řádů dále tak pro současné interprety představuje velkou výzvou. Svým pojetím tak vytvořil svou vlastní kategorii. Poukazuje na bohaté kreativní možnosti tohoto nástroje. Maximální využití dechového fondu, práce bránice, mimických a artikulačních svalových skupin spolu s obrovským rytmickým potenciálem didgeridoo činí v podání Ondřeje z obyčejné děravé větve jakýsi malý komorní orchestr. Osobité kouzlo Smeykalova živého přednesu tak v nejednom posluchači budí silný dojem zastoupení většího počtu hráčů, případně použití playbacku a samplingu. Koncertní hra zcela prostá jakéhokoliv přednahrání nebo mixování částí skladeb je i zkušeným didgeridoo hráčům těžko pochopitelná a při živém zhlédnutí vystoupení v posluchači vyvolává často jen němý úžas.

Program čtvrtek 11.8

15:00-20:00 Vlněná dílna s Petrou Frojdovou
Kolovratek
Vlněná dílna
 s Petrou Frojdovou – možnost konzultací, debaty, ukázky, dílna. Petra bude zde pro Vás zodpovídat otázky-  co s vlnou od střihání, praní, barvení, sušení, rozdělení vln a jejich použití. Ukázky předení vřetánko, kolovrátek, hřebenový stav.
Dílny:
– tkaní na lucetce
– plstěnná ovečka a jiní tvorové dle požadavku
– tkaní na rámu
– tkaní na hřebenovém stavu   
– výroba mýdla
– pyrografie

Lenka Petrásková :
dílna přírodnin a tištění na textil
Lenka Lužáková – vinnuté perle
15:00-20:00 Malování společného obrazu

 

paintings childrenMALOVÁNÍ SPOLEČNÉHO OBRAZU s Lenkou I-am-Karachi-MT-Khan-Rd-wall-paint-8-copyKalovou a Helenou Irrovou

Až uvidíte v areálu malířský stojan s plátnem, přistupte k němu a – budete li chtít – použijte barvy a štětce a namalujte také kousek vznikajícího obrazu. Někdy je snadné být příjemně překvapený.

Malbou obrazu nás budou provázet Lenka Kalová a Helena Irrová

http://www.kalova.cz/       http://vidovskekurzy.webnode.cz/

15:30 Sférické kino - mobilní planetárium

 

sferinis-kinas-vidujeMobilní planetárium – nový způsob vzdělávání  pro děti i dospělé. Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole skýtá neuvěřitelný pohled. Nabízí sférický 360º výhled, jaký nemůže poskytnout žádné dnešní mobilní kino.

„Sférické kino“ se snaží podpořit zájem mládeže o svět kolem nás  i vesmír, který nás obklopuje  a motivovat mladé lidi k  udržení kroku s rychle se rozvíjejícími technologiemi.

kupolo-viduje3V čem je sférická projekce jedinečná?

– divákům se otevírá možnost stát se přímým účastníkem děje.
– vědci dokázali, že vyboulený pohled a jasné barvy velmi pozitivně působí na centrální nervový systém  dítěte a  na jeho emocionální i fyziologický vývoj.
SFÉRICKÉ KINO svým projekčním systémem nabádá děti k přirozenému osvojování si informací. Naše edukační filmy vtáhnou děti přímo do děje a velmi efektivně jim zprostředkují i vzdělávací obsah.

 

Náš vesmír skrývá tolik tajemství, a tak málo o něm víme…

17:00 VODA – KRAJINA – LIDÉ - komentovaná procházka

vidov-voda-01vidov-voda-02VODA – KRAJINA – LIDÉ

Komentovaná vycházka okolím Vidova v délce cca 3km. Po cestě uvidíte ukázku přírodě blízké revitalizace malého vodního toku, nově vytvořené tůně, studánku, řeku Malši, odkaliště z výroby pitné vody, využití vody a slunce pro výrobu elektřiny. Průvodcem bude starosta obce Tomáš Šedivý, Obec Vidov se dlouhodobě snaží zlepšit vodní režim krajiny na svém území.
Tradiční drobné hospodaření vedlo v minulosti k vytvoření mozaiky polí, luk, pastvin a vodních ploch protkané sítí cest. Již před 2. světovou válkou zde proběhla úprava říčního koryta. Pozdější rozmach zemědělské velkovýroby znamenal zavážení tůní, scelování pozemků, rozorávání luk i rušení cest. Do krajiny zasáhl také vodárenský průmysl – stavba a provoz úpravny pitné vody a jejích odkališť. Vznikající mokřad po povodních 2002 byl ponechán samovolnému vývoji, zarostl rákosinami a stal se útočištěm volně žijících živočichů. V roce 2014 obec Vidov realizovala projekt zaměřený na tvorbu tůní v mokřadu. Mokřad u Vidova slouží jako biocentrum (prvek Územního systému ekologické stability, který představuje formu ochrany přírody a krajiny podobně jako systém chráněných území). Kromě rákosin v něm objevíte několik tůní různé velikosti a hloubky, sečené plochy a na sušších okrajích počátky vývoje lužního lesa. Rozmanitost prostředí vytváří předpoklady pro hojné osídlení ptactvem, obojživelníky, hmyzem apod.

 

Sraz s průvodcem a výchozí bod Vidov – Na návsi – dne 10. i 11.8. v 17hod. (délka vycházky cca 1,5 -2 hod.)

17:30 Sférické kino - mobilní planetárium

 

sferinis-kinas-vidujeMobilní planetárium – nový způsob vzdělávání  pro děti i dospělé. Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole skýtá neuvěřitelný pohled. Nabízí sférický 360º výhled, jaký nemůže poskytnout žádné dnešní mobilní kino.

„Sférické kino“ se snaží podpořit zájem mládeže o svět kolem nás  i vesmír, který nás obklopuje  a motivovat mladé lidi k  udržení kroku s rychle se rozvíjejícími technologiemi.

kupolo-viduje3V čem je sférická projekce jedinečná?

– divákům se otevírá možnost stát se přímým účastníkem děje.
– vědci dokázali, že vyboulený pohled a jasné barvy velmi pozitivně působí na centrální nervový systém  dítěte a  na jeho emocionální i fyziologický vývoj.
SFÉRICKÉ KINO svým projekčním systémem nabádá děti k přirozenému osvojování si informací. Naše edukační filmy vtáhnou děti přímo do děje a velmi efektivně jim zprostředkují i vzdělávací obsah.

 

Náš vesmír skrývá tolik tajemství, a tak málo o něm víme…

20:30 Pátá dohoda - Jaroslav Dušek a spol.

kruslov_98_20130110_136620_20150322_1295532542Pátá dohoda je volným pokračováním představení Čtyři dohody od autora dona Miguela Ruize a jeho syna Joseho. Na začátek si krátce připomeneme čtyři dohody, poslechneme si několik písniček, a pak se pustíme do samotné Páté dohody. Pátá dohoda, také vycházejících ze staré toltécké moudrosti, nám má pomoci pochopit, že existuje ještě jednodušší způsob vnímání našeho života, než co jsme poznali z předešlých čtyř dohod. Nabízí nám pohled na život ještě jednodušším způsobem a sděluje nám, že zlo a dobro si vytváříme my sami, a to pouze v naších myšlenkách a že máme přijmout sebe sami takové, jací jsme a stejně tak přijmout i ostatní.

Představení nám přinese samozřejmě spoustu zábavy a díky Duškově podání a atmosféře se zvládneme zasmát hlavně sami sobě a svému běžnému chování namísto, abychom se sami obviňovali nebo se sami na sebe dokonce zlobili.

Cena: 430.-

Začátek představení: 20:30

Předprodej vstupenek pod programem

DIVOČINA ŠUMAVA

12. – 21. Srpna 2016

Známá představení Jaroslava Duška & spol. můžete tentokrát vidět jako součást týdne DIVOČINA ŠUMAVA! Tedy akce zaměřené na pečlivou ochranu divoké přírody a na samotnou podstatu existence a správy národních parků jako je NP Šumava.

 

Týden DIVOČINA ŠUMAVA (12.–20. srpna 2016) nabídne oblíbená divadelní představení Jaroslava Duška & spol „Čtyři dohody“, „Pátou dohodu“ a v neposlední řadě také jedinečnou improvizaci „VIZITA“.

Během prvního víkendu bude v sobotu i v neděli před večerními představeními zajímavý doprovodný program pro celou rodinu ZDARMA, viz níže pod programem.

 

V následujícím týdnu pak budou součástí denního programu  k přírodě šetrné volnočasové aktivity, tematické work-shopy, ukázky land-artu, odborně komentovaná srovnávací exkurze do Národních parků Šumava a Bavorský les, průvodcované výlety apod.

Šumavský týden vyvrcholí tradičním a v pořadí už šestými KONCERTY PRO ŠUMAVSKOU DIVOČINU a to v sobotu 20. srpna, vstup za dobrovolný příspěvek.

 

Představení včetně celého programu se bude konat ve vesničce Frantoly nedaleko Prachatic v jižních Čechách.

 

Parkoviště v blízkosti šapita, kde se konají představení.

Možnost kempování na místě.

Občerstvení zajištěno.

 

(* – na předchozích koncertech šumavskou divočinu svými vystoupeními již podpořili umělci ze všech koutů republiky – např. skupiny a sólisté Priessnitz, W.W.W. Neurobeat, Pavel Fajt, Please The Trees, Traband, Načeva, Zrní, Midi Lidi, Prago Union, Vladimir 518, Orion (oba z PSH), Tvrdý/Havelka, Walden, Vladimír Javorský & Mirek Kemel, Dalekko, Manon Meurt a mnozí další… Někteří z nich vystoupí i tentokrát v srpnu ve Frantolech a k nim přibudou další, neméně zajímaví účinkující.)

Praktické informace : Parkoviště  v blízkosti šapita. Možnost kempování. Občerstvení na místě zajištěno :-)

DIVOČINA ŠUMAVA FACEBOOK

NA PODPORU

RODINNÉ CENTRUM BERUŠKA

je nezisková organizace, jejíž předmětem činnosti je posilovat prvořadou a nezastupitelnou úlohu rodiny a rodičovské výchovy. http://rcberuska.cz

SVOBODA UČENÍ

Naše snažení směřuje jednoznačným směrem: děti vyrůstající ve svobodném, přirozeném a respektujícím prostředí, které jim umožňuje využít veškerý jejich potenciál. www.svobodauceni.cz

ANAON

Podporujeme řadu chráněných dílen, regionálních umělců, organizátorů akcí, přispíváme na jednotlivé akce pořádané jinými subjekty. http://www.anaonliberec.cz

TERRA MÍTICA

Program Pátek 12.8

20:30 Divadlo VIZITA - Jaroslav Dušek a spol.

vizitaVIZITA představuje nespoutanou improvizaci Jaroslava Duška, Pjera la Še´ze a Zdeňka Konopáska. Tento neuvěřitelný a stále se rozvíjející zážitek Vás pokaždé pobaví, a to hned na několika úrovních. Improvizace podvědomě napojená na místo a lidi, kteří představení sledují, je pro diváka výletem neočekávaných rozměrů.

Je tudíž pochopitelné, že je o toto divadlo zájem už přes 30 let. Nejspíš je to onou originální improvizací, která se vždy přizpůsobí aktuálním podmínkám a vždy pohotově reaguje na momentální dění ve světě.

Cena: 380.-

Začátek představení: 20:30

Předprodej vstupenek pod programem

Program Sobota 13.8

15:00-20:00 Vlněná dílna s Petrou Frojdovou
Kolovratek
Vlněná dílna
 s Petrou Frojdovou – možnost konzultací, debaty, ukázky, dílna. Petra bude zde pro Vás zodpovídat otázky-  co s vlnou od střihání, praní, barvení, sušení, rozdělení vln a jejich použití. Ukázky předení vřetánko, kolovrátek, hřebenový stav.
Dílny:
– tkaní na lucetce
– plstěnná ovečka a jiní tvorové dle požadavku
– tkaní na rámu
– tkaní na hřebenovém stavu   
– výroba mýdla
– pyrografie

Lenka Petrásková :
dílna přírodnin a tištění na textil
Lenka Lužáková – vinnuté perle
15:00-20:00 Hravé odpoledne pro děti s Beruškou
denOtcu2          denOtcu
Beruška provede děti hravým odpolednem plným tvořivosti a zábavných her.
Jaká tvorba nás čeká :
–  motýlky z vlny
–  originální přírodní tkané obrázky z přírodnin, které najdete v okolí
–  výroba chřestidla s vlastním designem
–  pro šikovné ruce bude možnost si udělat indiánský náramek rozmanitých barev
–  k dispozici bude i klidný koutek s mandalovými omalovánkami
Ze zábavných her se můžete těšit :
– na skákání v pytli, chození na chůdách, zahrát si velké pexeso, chodit po obřích stopách, vyzkoušet si svojí trefu do pusy klauna, proběhnout si překážkovou dráhu a třeba se i proplétat v síti jako pavouk..a mnoho dalšího
Těšíme se na Vás!
15:00 Sférické kino - mobilní planetárium

 

sferinis-kinas-vidujeMobilní planetárium – nový způsob vzdělávání  pro děti i dospělé. Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole skýtá neuvěřitelný pohled. Nabízí sférický 360º výhled, jaký nemůže poskytnout žádné dnešní mobilní kino.

„Sférické kino“ se snaží podpořit zájem mládeže o svět kolem nás  i vesmír, který nás obklopuje  a motivovat mladé lidi k  udržení kroku s rychle se rozvíjejícími technologiemi.

kupolo-viduje3V čem je sférická projekce jedinečná?

– divákům se otevírá možnost stát se přímým účastníkem děje.
– vědci dokázali, že vyboulený pohled a jasné barvy velmi pozitivně působí na centrální nervový systém  dítěte a  na jeho emocionální i fyziologický vývoj.
SFÉRICKÉ KINO svým projekčním systémem nabádá děti k přirozenému osvojování si informací. Naše edukační filmy vtáhnou děti přímo do děje a velmi efektivně jim zprostředkují i vzdělávací obsah.

 

Náš vesmír skrývá tolik tajemství, a tak málo o něm víme…

17:00 Sférické kino - mobilní planetárium

 

sferinis-kinas-vidujeMobilní planetárium – nový způsob vzdělávání  pro děti i dospělé. Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole skýtá neuvěřitelný pohled. Nabízí sférický 360º výhled, jaký nemůže poskytnout žádné dnešní mobilní kino.

„Sférické kino“ se snaží podpořit zájem mládeže o svět kolem nás  i vesmír, který nás obklopuje  a motivovat mladé lidi k  udržení kroku s rychle se rozvíjejícími technologiemi.

kupolo-viduje3V čem je sférická projekce jedinečná?

– divákům se otevírá možnost stát se přímým účastníkem děje.
– vědci dokázali, že vyboulený pohled a jasné barvy velmi pozitivně působí na centrální nervový systém  dítěte a  na jeho emocionální i fyziologický vývoj.
SFÉRICKÉ KINO svým projekčním systémem nabádá děti k přirozenému osvojování si informací. Naše edukační filmy vtáhnou děti přímo do děje a velmi efektivně jim zprostředkují i vzdělávací obsah.

 

Náš vesmír skrývá tolik tajemství, a tak málo o něm víme…

20:30 Čtyři dohody - Jaroslav Dušek a spol.

dobrkovice_63_20121121_173243_20150322_1485912208Představení Čtyři dohody Jaroslava Duška je adaptací stejnojmenné světoznámé knihy dona Miguela Ruize. Kniha je aplikovaná na dnešní dobu a je jakýmsi průvodce

m osobní svobodou skrze moudrost starých Toltéků, jež používá spíše obrazných výrazů, aby přiblížila své poslání skrze pocit než přes použití slov. Zabývá se převážně základními principy lidství.Ve spolupráci s Pjerem la’Šezem, Zdeňkem Konopáskem a Viktorem Zborníkem představuje Jaroslav Dušek tyto základní moudrosti.

Všichni Vás společně provedou všemi čtyřmi dohodami, zazpívají tematické písně a hlavně Vám představí jednoduchost těchto principů, a to tak jako nikdo jiný.

Vtipné podání a příběhy ze života Vás vtáhnou do problematiky všedních událostí a mezilidských vztahů. Písničky Vás dostanou na stejnou vlnu a uklidní Vaši mysl.

A ač s tímto představením vystupují již dlouhou dobu, pokaždé je jiné, improvizované a s reakcí na aktuální dění.

Cena 430.-

Začátek představení 20:30

Předprodej vstupenek pod programem

23:00 DJ - Josef Sedloň
1020x300c-3d8f-josef
Biografie

Narodil jsem se 6.12.1969 v Praze a vystudoval gymnázium Ohradní a poté VŠE, obor Zahraniční obchod. Od 10 let se věnuju hudbě, hře na kytaru a poslechu hudby. Od roku 1983 do revoluce se zajímám o všemožně dostupnou alternativní scénu. Po revoluci v květnu 1990 jsem poprvé veřejně vystoupil coby DJ v klubu 007 na Strahově a takto činím až do dnes. Od podzimu 1990 jsem také spolupřipravoval hudební pořad Nezávislá scéna a to na stanici ČRo Mikrofórum. Poté jsem také externě pracoval coby hudební redaktor na stanici Radiožurnál, a to až do roku 1995, kdy jsem zde také ukončil i civilní službu. Od roku 1991 až do současnosti působím hlavně na pražském Radiu 1, kde připravuji čtyři hudební pořady (Novinky na alternativní scéně, Intro, Seance a CD nonstop) a každé úterý také odpolední vysílaní. Od roku 1995 až do 2003 jsem byl spolumajitelem promotérské agentury Lighthouse, která do Čech dovážela přední zahraniční umělce z oblasti převážně elektronické taneční hudby. V roce 2003 jsem také připravoval týdenní hudební pořad Alternativa na stanici ČRo 1 Radiožurnál. Poté jsem začal od roku 2005 spolupracovat se stanicí ČRo 3 Vltava a zde dodnes připravuji dva hudební pořady – každou třetí středu v měsíci pořad Čajovna Alternative, který představuje novinky ze zahraniční alternativní hudb. Od konce roku 2005 spolupracuji s klubem Palác Akropolis na koncertní serii Music Infinity, kde se snažíme přestavit to nejzajímavější ze současné alternativní hudební scény a od roku 2013 jsme také založili festival Spectaculare, který propojuje alternativní hudbu s dalším uměleckými žánry, multimedii a nabízí workshopy či filmová představení. Zároveň také od roku 2005 spoluprodukuju tvorbu projektů jako Life Kids, Uncless či Universal Loosers.

Program Neděle 14.8

15:00-20:00 Hravé odpoledne pro děti s Beruškou
denOtcu2          denOtcu
Beruška provede děti hravým odpolednem plným tvořivosti a zábavných her.
Jaká tvorba nás čeká :
–  motýlky z vlny
–  originální přírodní tkané obrázky z přírodnin, které najdete v okolí
–  výroba chřestidla s vlastním designem
–  pro šikovné ruce bude možnost si udělat indiánský náramek rozmanitých barev
–  k dispozici bude i klidný koutek s mandalovými omalovánkami
Ze zábavných her se můžete těšit :
– na skákání v pytli, chození na chůdách, zahrát si velké pexeso, chodit po obřích stopách, vyzkoušet si svojí trefu do pusy klauna, proběhnout si překážkovou dráhu a třeba se i proplétat v síti jako pavouk..a mnoho dalšího
Těšíme se na Vás!
15:00-20:00 Vlněná dílna s Petrou Frojdovou
Kolovratek
Vlněná dílna
 s Petrou Frojdovou – možnost konzultací, debaty, ukázky, dílna. Petra bude zde pro Vás zodpovídat otázky-  co s vlnou od střihání, praní, barvení, sušení, rozdělení vln a jejich použití. Ukázky předení vřetánko, kolovrátek, hřebenový stav.
Dílny:
– tkaní na lucetce
– plstěnná ovečka a jiní tvorové dle požadavku
– tkaní na rámu
– tkaní na hřebenovém stavu   
– výroba mýdla
– pyrografie

Lenka Petrásková :
dílna přírodnin a tištění na textil
Lenka Lužáková – vinnuté perle
15:00 Sférické kino - mobilní planetárium

 

sferinis-kinas-vidujeMobilní planetárium – nový způsob vzdělávání  pro děti i dospělé. Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole skýtá neuvěřitelný pohled. Nabízí sférický 360º výhled, jaký nemůže poskytnout žádné dnešní mobilní kino.

„Sférické kino“ se snaží podpořit zájem mládeže o svět kolem nás  i vesmír, který nás obklopuje  a motivovat mladé lidi k  udržení kroku s rychle se rozvíjejícími technologiemi.

kupolo-viduje3V čem je sférická projekce jedinečná?

– divákům se otevírá možnost stát se přímým účastníkem děje.
– vědci dokázali, že vyboulený pohled a jasné barvy velmi pozitivně působí na centrální nervový systém  dítěte a  na jeho emocionální i fyziologický vývoj.
SFÉRICKÉ KINO svým projekčním systémem nabádá děti k přirozenému osvojování si informací. Naše edukační filmy vtáhnou děti přímo do děje a velmi efektivně jim zprostředkují i vzdělávací obsah.

 

Náš vesmír skrývá tolik tajemství, a tak málo o něm víme…

17:00 Sférické kino - mobilní planetárium

 

sferinis-kinas-vidujeMobilní planetárium – nový způsob vzdělávání  pro děti i dospělé. Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole skýtá neuvěřitelný pohled. Nabízí sférický 360º výhled, jaký nemůže poskytnout žádné dnešní mobilní kino.

„Sférické kino“ se snaží podpořit zájem mládeže o svět kolem nás  i vesmír, který nás obklopuje  a motivovat mladé lidi k  udržení kroku s rychle se rozvíjejícími technologiemi.

kupolo-viduje3V čem je sférická projekce jedinečná?

– divákům se otevírá možnost stát se přímým účastníkem děje.
– vědci dokázali, že vyboulený pohled a jasné barvy velmi pozitivně působí na centrální nervový systém  dítěte a  na jeho emocionální i fyziologický vývoj.
SFÉRICKÉ KINO svým projekčním systémem nabádá děti k přirozenému osvojování si informací. Naše edukační filmy vtáhnou děti přímo do děje a velmi efektivně jim zprostředkují i vzdělávací obsah.

 

Náš vesmír skrývá tolik tajemství, a tak málo o něm víme…

20:30 Pátá dohoda - Jaroslav Dušek a spol.

kruslov_98_20130110_136620_20150322_1295532542Pátá dohoda je volným pokračováním představení Čtyři dohody od autora dona Miguela Ruize a jeho syna Joseho. Na začátek si krátce připomeneme čtyři dohody, poslechneme si několik písniček, a pak se pustíme do samotné Páté dohody. Pátá dohoda, také vycházejících ze staré toltécké moudrosti, nám má pomoci pochopit, že existuje ještě jednodušší způsob vnímání našeho života, než co jsme poznali z předešlých čtyř dohod. Nabízí nám pohled na život ještě jednodušším způsobem a sděluje nám, že zlo a dobro si vytváříme my sami, a to pouze v naších myšlenkách a že máme přijmout sebe sami takové, jací jsme a stejně tak přijmout i ostatní.

Představení nám přinese samozřejmě spoustu zábavy a díky Duškově podání a atmosféře se zvládneme zasmát hlavně sami sobě a svému běžnému chování namísto, abychom se sami obviňovali nebo se sami na sebe dokonce zlobili.

Cena: 430.-

Začátek představení: 20:30

Předprodej vstupenek pod programem

UŽ SE TĚŠÍME

Od 10.8.2016 začínají naše akce a akce našich přátel s Jaroslavem Duškem a spol.

O NÁS A NAŠICH AKTIVITÁCH

Jsme nezisková organizace založena v roce 2011, se záměrem měnit k lepšímu naše okolí a společnost ve které žijeme. Nejúspěšnější naší aktivitou se staly benefiční představení Jaroslava Duška, která na popud našich příznivců se konají skoro každé léto. Dále se snažíme vyvíjet platformu pro sdílení zkušeností alternativních staveb a podporovat soběstačný způsob života. Tento rok se také aktivně zapojujeme do aktivit na záchranu Šumavské divočiny... a mnoho dalšího.

“Jediný způsob jak změnit svět k lepšímu, je měnit nás a naše okolí s pokorou a odhodláním. A odpouštět sobě i ostatním, když nic nedělají.”

STARÉ PŘÍSPĚVKY

Zde naleznete staré články a informace. Omluvte, jestli nejsou upraveny, v současné době raději věnujeme čas tvořením nových věcí, organizaci letních akcí, individuálním konzultacím alternativního stavitelství a divadlu, než představováním toho co bylo.

Záznam VIZITY z Roku 2013 – v šapitó

Zde záznam VIZITY která se odehrála v roce 2013 v našem šaitó, také na Sázavě. Tenkrát se představení uskutečnílo na pozemku Zemělodi. https://www.youtube.com/watch?v=SVBMNDAW1zk

Číst dálSrpen 9, 2015 9:00 am

Momentální aktivita o.s. Terra Mítica

Drazí přátelé,   o.s. Terra Mítica momentálně neplánuje žádné aktivity na tento rok.   Pokud máte zájem o představení s Jaroslavem Duškem pod šapitem tak tento rok se bude konat jedna akce kterou

Číst dálKvěten 24, 2014 5:27 pm

PANTERRA přijíždí 14.8., zůstává do 18.8.

Besedy, workshopy a prožitková cvičení s šamankou a průvodkyní nagualem, Panterrou, dcerou domorodé šamanky Alicie Hamm. Pro ty, kdož chtějí vstoupit hlouběji do přítomnosti… Možnost přijít bez předchozí rezervace, možnosti spolujízdy, info 774 801 375. 14.8.2013 od 20h,

Číst dálSrpen 13, 2013 9:49 am

Záznam z Divadla Vizita v šapitó – zeměloď

Ať již jste s námi byli či nebyli, zde si můžete připomenout Divadlo Vizita z 2.8.2013, které se odehrálo u zemělodi nad Sázavou, zde k shlédnutí: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000034-divadlo-kampa/213251000300049-souladeni-2013/

Číst dálSrpen 8, 2013 4:38 pm

PROGRAM KOJEČÍN

POZOR ZMĚNA PROGRAMU!!! MAPKA: GPS: 49°7’54.575″N, 13°59’55.843″E  popis cesty: u silnice mezi Bavorovem a Volyní, značeno SouLadění 9.8.2013 15 – 17h, Jaroslav Kršňák – Voda, vodní stavby, kořenové čistírny vody, malé vodní elektrárny,

Číst dálSrpen 8, 2013 3:55 pm

VSTUPENKY z 4.8.2013

Milí přátelé, „Pátá dohoda“ 4.8. byla na kopci u zemělodi zrušena a narychlo přesunuta do Sázavského divadla. Těm, kteří se na místo nedostavili anebo jsme je nestihli zpravit o této náhlé změně, nabízíme možnost účastnit se divadelního představení 7.8. v Miro

Číst dálSrpen 6, 2013 4:24 am

ŽIVOT POSTARU – beseda, ceremonie poděkování zemi

Besedy na podporu odkupu ekvádorského pralesa a vytvoření chráněné přírodní rezervace. Vede nagual (nechce být označován jako šaman) Augustin s ženou Míšou a dcerou Wairou. Vstupné dobro-volné, které jde na projekt: www.zivotpostaru.cz .

Číst dálČervenec 29, 2013 10:45 pm

DUŠE KONĚ, SEBEPOZNÁVÁNÍ SKRZE KONĚ – Koječín / Erika Kozielová

Když Bůh stvořil koně, pronesl k němu: „Tobě rovného jsem neudělal, všechny poklady Země teď leží mezi Tvýma očima…“                           &

Číst dálČervenec 29, 2013 10:35 pm

KOŘENOVÉ ČISTIČKY VOD – Koječín / Jaroslav Kršňák

BESEDA a EXKURZE v terénu s návrhy možných řešení Sdružení JAMIprojekt vzniklo ze spolupráce ing. Kršňáka a ing. Douši koncem roku 2007. Vytváří společný prostor pro samostatné projektanty z oboru vodních staveb, jež se chtějí podílet na dalším rozvoji v oborech kořenový

Číst dálČervenec 29, 2013 10:32 pm

NAŠE KOŘENY – Zeměloď / Lada Fialová

Teorie: Povídání o naší historii podle prastaré knihy slovansko-árijských véd, která hovoří o našich dějinách statisíce let zpátky a tyto informace v učebnicích dějepisu nenajdeme. Praxe: Šamanský medicinský kruh. Kamenný kruh je nejstarší chrám, do kterého přicházel č

Číst dálČervenec 29, 2013 10:28 pm

PŘEDPRODEJ

Zde máte možnost koupit on-line vstupenky.

Pokud s sebou chcete vzít dítě od 5 let do 15 roků, prosím objednejte mu vstupenku, která je zdarma (díky ní budete mít jistotu místa pro dítě). ZTP - se prokáží průkazkou u vstupu. ZTP vstupenku a dětskou vstupenku je možné objednat pouze přes internet.
SPONZORSKÁ vstupenka = vstupenka pro Vás + chcete podpořit více Divočinu Šumavu - z Vaší vstupenky poputuje navíc ještě 370 Kč na podporu této aktivity.

Pokud vstupenka není skladem, znamená, že v předprodejním systému již nyní není k dispozici, může se časem znovu objevit, po vygenerování ze systému rezervovaných vstupenek, které nebyly včas uhrazeny.

Kamenné předprodeje : České Budějovice : Slunečnice - zdravé potraviny a byliny - Chelčického 21,
Strakonice - Rodinné centrum Beruška - Lidická 194
Prachatice - Kulturní a informační služby města Prachatice- Velké náměstí 1

VIDOV

10. – 11. Srpna 2016

DIVOČINA ŠUMAVA

12. – 14. Srpna 2016

SPOJTE SE S NÁMI

Kontaktujte nás, budeme se snažit odpovědět co nejdříve. Pokud budete spěchat, neváhejte a zavolejte.

KONTAKT

Terra Mítica z.s.
Pejevové 3127/9,
Praha 12, 143 00
+420 605 901 824
info@terramitica.cz
Číslo účtu: 2400310322 / 2010Sort Code (jen zahraničí): CZK IBAN: CZ3620100000002400310322BIC: FIOBCZPPXXX

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Copyright Terra Mítica z.s.